40 000 människor har tagit sig till Sydsudan för att fly konflikter i Sudan. WFP är på plats och stödjer de nyanlända.

40 000 människor har tagit sig till Sydsudan för att fly konflikter i Sudan. WFP är på plats och stödjer de nyanlända.

Hungersituationen i Sudan väntas förvärras

World Food Programme varnar för att 19 miljoner människor i Sudan kommer att gå hungriga om striderna fortsätter. Bankerna fungerar inte så människor kan inte ta ut kontanter för att köpa mat, vilket försvårar situationen.

FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) varnar för att den pågående konflikten i Sudan sannolikt kommer att leda till att ytterligare mellan två och två och halv miljoner människor drabbas av hunger.

– Situationen i Sudan är en katastrof. 19 miljoner människor, 40 procent av landets befolkning, kan hamna i hunger de kommande tre till sex månaderna om striderna fortsätter. Innan konflikten började såg vi rekordnivåer av hunger. Nu blir det ännu svårare för människor att få tillgång till mat eller att ha råd att köpa livsmedel, säger Leni Kinzli, kommunikationschef och talesperson för Sudan, på WFP.

De områden som förväntas drabbas hårdast av matosäkerhet är Västra Darfur, Västra Kordofan, Blå Nilen, Röda Havet och Norra Darfur.

Stängda banker och ökade priser

I takt med att konflikterna i Sudan fortsätter stiger priserna på livsmedel. De kommande tre till sex månaderna väntas priset på baslivsmedel att öka med 25 procent. Om bönder hindras från att nå sina fält i maj och juni för att plantera kan priset på livsmedel öka ytterligare. Samtidigt rapporterar WFP att bankerna har stängt vilket försvårar situationen.

– Om bankerna inte är igång så kommer människor inte åt sina konton för att ta ut kontanter och köpa de mest grundläggande varorna som mat, säger Leni Kinzli

Människor på flykt

Den pågående konflikten har lett till att människor tvingats fly från sina hem. Flera har lämnat Sudan. Egypten är det land dit flest sudaneser flytt. Där finns WFP på plats för att bistå med matransoner. 40 000 sudaneser har flytt till Sydsudan, 16 000 till Chad och 9 700 har nått Amdafok i Centralafrikanska republiken.

WFP ska de kommande månaderna skala upp akutbiståndet med målet att stödja 4.9 miljoner utsatta människor. De ska bland annat behandla måttligt akut undernäring för 600 000 barn under fem år och gravida och ammande kvinnor.  

– Hittills har vi nått över 35 000 människor med akuta livsmedelsransoner, säger Leni Kinzli.

Mer läsning