Ska biståndet betalas ut måste Tanzanias skolor visa goda resultat först.

Ska biståndet betalas ut måste Tanzanias skolor visa goda resultat först.

I nytt program betalas bistånd bara ut om resultaten är goda

Under de kommande fem åren ska Sverige bistå utbildningssektorn i Tanzania med 760 miljoner kronor. För första gången inom utbildningsbiståndet ställer dock biståndsmyndigheten Sida krav på resultat innan pengarna betalas ut.

Publicerad:

Sedan 2015 har Sverige satsat mer än en miljard kronor i bistånd på Tanzanias utbildningssektor. Satsningen sammanföll med att skolan i Tanzania blev avgiftsfri.

Med en avgiftsfri skola ökade antalet barn i skolorna dramatiskt, vilket ledde till akut brist på bland annat infrastruktur och lärare. Enligt biståndsmyndigheten Sida visar utvärderingar att det svenska biståndet bidragit till att fördela resurser inom skolväsendet mer effektivt och att bland annat fler flickor fortsätter längre i skolan.

I och med de goda resultaten väljer Sida nu att tillmötesgå den tanzaniska regeringens vädjan om fortsatt stöd. Under de kommande sex åren, 2021–2026 ska Sverige bistå med ytterligare 760 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande säger Sidas Afrikachef, Ulf Källstig, att en utmaning är att framgångarna till trots så hoppar många pojkar av skolan i vissa områden. Det nya stödet fokuseras delvis just på dessa områden.

– Stödet ger förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar så att både pojkar och flickor ska kunna stanna kvar i skolan, säger Ulf Källstig i pressmeddelandet.

Resultatbaserat

En nyhet i det nya avtalet är att det är resultatbaserat. Det innebär att de utlovade pengarna från Sverige inte betalas ut förrän Tanzanias regering kan visa upp konkreta resultat på att projektet lyckats.

I ett mejl till OmVärlden skriver Ulf Källstig att metoden "betalning för resultat" inom utbildningssektorn utarbetades redan 2012, av Världsbanken, och tre år senare var den klar att användas. Sida ska därefter, tillsammans med Världsbanken och den brittiska biståndsmyndigheten DFID, börjat arbete på detta sätt i utbildningsbiståndet till Tanzania. Det ska vara första gången det används i världen, enligt Sida.

"I strategin för vårt arbete med Tanzania nämns specifikt att vi ska arbeta med resultatbaserade stöd specifikt, och det har också i utvärderingen av den första avtalsperioden visat sig ge goda resultat", skriver Ulf Källstig.

Detta är Sveriges andra stora biståndssatsning i Tanzania i år. I början av året ingick Sida även ett avtal om en halv miljard kronor till ett socialbidragsprogram i landet.

För två år sedan fick Sida i uppdrag att se över biståndet till Tanzania på grund av den negativ utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter i landet. I början av 2020 fattades det också ett beslut om att Sveriges bistånd till Tanzania ska skulle skäras ner med en fjärdedel per år.

Mer läsning

Talibanernas övertagande av makten i Afghanistan fick människor över hela världen att reagera. I London demonstrerade tusentals den 28 augusti 2021 mot kvinnors försämrade villkor.

Avsnitt 133: I talibanernas Afghanistan

Fyra månader har gått sedan talibanerna tog makten över Kabul. Hur ser afghanernas vardag ut i dag? Och vad sker med det svenska biståndet, som förändrades rejält i samband med maktövertagandet? De frågorna diskuteras i OmVärlden podds sista avsnitt före jul.