Textilarbetare i Gazipur, Bangladesh, i maj 2021. Industrin drabbades hårt av pandemin. ILO-rapport visar nu att fattiga länders arbetsmarknad inte återhämtat sig lika snabbt som rika länders.

Textilarbetare i Gazipur, Bangladesh, i maj 2021. Industrin drabbades hårt av pandemin. ILO-rapport visar nu att fattiga länders arbetsmarknad inte återhämtat sig lika snabbt som rika länders.

Jobblarmet: Den globala arbetsmarknaden backar

En rad olika kriser har lett till att arbetsmarknaden blir allt tuffare. Skillnaderna ökar mellan fattiga och rika länder och även mellan könen, konstaterar FN:s arbetsmarknadsorgan ILO.

Pandemi, krig och stegrande priser. Världen står inför flera kriser samtidigt och det har påverkat jobben.

– Den globala återhämtningen på arbetsmarknaden backar nu. En ojämn och bräcklig återhämtning har blivit ännu mer osäker och det beror på en självförstärkande kombination av kriser, konstaterar Guy Ryder som är ILO:s avgående generaldirektör på en presskonferens som videosändes från schweiziska Genève där FN-organet har sitt högkvarter. 

112 miljoner jobb förlorade

ILO har analyserat den senaste trenden på världens arbetsmarknad. Deras rapport visar att under det sista kvartalet 2021 så ökade antalet arbetstimmar i världen så att det låg på nästan samma nivå som innan pandemin. Men den positiva trenden bröts det första kvartal detta år.

Antalet arbetade timmar i världen var då 3,8 procent mindre – vilket motsvarar 112 miljoner heltidsjobb – än vad den var första kvartalet 2019, som är det år innan pandemin som FN-organet jämför med. 

Fattiga länder drabbar värst

Analysen visar även att de kriser som drabbat världen har slagit ojämnt. Fattigare länder har drabbats betydligt hårdare och deras ekonomier har inte återhämtat sig lika snabbt som rikare länder. En förklaring är, enligt ILO, att fattiga länder har ställts inför hårda krav på återbetalning av sina lån.

Kriserna har också fått effekt för jämställdheten på arbetsmarknaden.

Under första kvartalet 2022 ökande andelen arbetade timmar med 0,7 procent mer bland män än kvinnor. Det är också vanligare att män har en formell anställning, medan kvinnor oftare försörjer sig i den informella ekonomin. Det globala genomsnittet för anställda kvinnor är en arbetsvecka på 18,9 timmar. Motsvarande siffra för män är 33,4 timmar. 

Mer läsning