Klimatförändringar kan tvinga 216 miljoner människor till flytt

Fortsätter klimatförändringar i samma takt som idag innebär det att 216 miljoner människor måste flytta på sig de närmaste 30 åren. Det enligt en rapport från Världsbanken. Värst drabbas Afrika söder om Sahara.

Publicerad:

En ny rapport från Världsbanken visar att konsekvenserna av klimatförändringarna kan leda till att 216 miljoner människor tvingas lämna sina hem innan 2050, det motsvarar närmare hälften av befolkningen inom EU. Om världens länder inte agerar mot klimatförändringar beräknas konsekvenserna vara så pass stora i vissa områden att människor tvingas flytta redan 2030, alltså bara om knappt åtta år.

Det som framför allt kommer att driva migrationen är klimatförändringarnas inverkan på människors försörjning och levnadsförhållanden. Afrika söder om Sahara beräknas drabbas hårdast med närmare 86 miljoner interna klimatmigranter år 2050, följt av Ostasien och Stillahavsområdet 49 miljoner, södra Asien 40 miljoner, norra Afrika 19 miljoner, Latinamerika 17 miljoner och slutligen Östeuropa och Centralasien med 5 miljoner interna klimatmigranter.

– Beredskapen för följderna av de här snabbt accelererande klimatförändringarna är väldigt dålig runt om i världen. Det är bara att titta på översvämningarna i Sverige, Tyskland och Belgien under sommaren. Då kan man bara ana hur det ser ut i de länder som inte har ekonomiska muskler att investera i klimatanpassning. Allt fler länder lägger in mer planering kring klimatanpassning i sina NDCs (nationellt fastställda bidrag) men det är otillräckligt och det är ofta ganska stora investeringar som krävs, säger Ulrika Modéer, UNDP:s chef för externa relationer och påverkansarbete till OmVärlden.

Brist på vatten, obrukbar jord för jordbruk samt ökade havsnivåer är de tre framträdande drivkrafterna för klimatmigration. Förhöjda temperaturer och extrema väderförhållanden är exempel på faktorer som bidrar till att människor måste lämna sina hem och söka sig till mer hållbara geografiska områden. De fattigaste länderna kommer att drabbas hårdast av intern klimatmigration, vilket kan komma att påverka deras sociala och ekonomiska utveckling. 

– Infrastrukturen för grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter finns ju ofta inte. Även om man söker sig till städer, där man tänker sig att det ska vara lättare att få en inkomst, är risken att man inte klarar av att försörja sig väldigt stor. Det riskerar också att leda till social oro i områden och det kan i sin tur få påverkan på hur de här länderna kan hantera situationen. Åtagande länder inför COP26 lovade 100 miljarder dollar till de allra fattigaste länderna för anpassning men de här pengarna finns inte ännu i den utsträckning som man har lovat så det är ju ett problem, säger Ulrika Modéer.

Men ännu finns tid att ändra situationen. Rapporten visar att ett gemensamt globalt krafttag mot klimatförändringar kan minska den klimatdrivna migrationen upp till 80 procent vilket innebär att 172 miljoner människor kan bo kvar om världens länder agerar nu. Minskningen kan ske genom att drastiskt minska koldioxidutsläpp i enighet med målen i Agenda 2030 samt genom att inkludera intern klimatmigration i planeringen för en grön, inkluderande och motståndskraftig utveckling.

Mer läsning