Pandemin har visat hur korruption kan slå mot redan svaga hälsovårdssystem, tex i USA som inte presterat så dåligt i Transparency Internationals korruptionsindex sedan 2012.

Pandemin har visat hur korruption kan slå mot redan svaga hälsovårdssystem, tex i USA som inte presterat så dåligt i Transparency Internationals korruptionsindex sedan 2012.

Korruption hotar arbetet med att stoppa covid-19

I sitt senaste index visar Transparency International hur korruption hotar hälsovårdens möjligheter att stoppa covid-19. Länder med korruption har sämre förutsättningar att möta pandemin, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.

Publicerad:

Årets Corruption Perception Index, från Transparency International, visar inga stora överraskningar. Utmaningarna med korruption inom offentlig sektor kvarstår. Det menar Ulrik Åshuvud, som är ordförande för Transparency International Sverige, och säger att man bör titta på helheten.

– Vissa regioner är mer utsatta än andra. Afrika är en region med stora utmaningar överlag, bland annat är man sämst på att bekämpa korruption. Kopplar man på covid-19 så ser man att de länder som har problem med korruption också har sämre förutsättningar att möta pandemin, säger Ulrik Åshuvud.

Transparency Internationals index fokuserar på korruption inom offentlig sektor, däribland hälsovårdssektorn. Ulrik Åshuvud säger att ett lands hälsovårdssektor kanske funkar okej överlag, men finns det korruption och det försvinner pengar från hälsovården blir det desto större problem under en kris som covid-19.

Generellt konstaterar Transparency International att länder som presterar bra i organisationens index ofta är bättre på att förse sina invånare med hälsovård. Det handlar också om länder där det är mindre sannolikt att demokratiska institutioner och rättssystemet attackeras.

Uruguay har lyckats

Uruguay är efter Kanada det land som är bäst på att bekämpa korruption på hela den amerikanska kontinenten. Landet har gjort stora investeringar inom hälsovården och har också lyckats svara upp mot covid-19.

I motsats till Uruguay har Bangladesh investerat lite i hälsovården och lider av stora utmaningar med korruption. Mutor och missköta upphandlingar slår hårt mot hälsovårdssystemets möjligheter att bidra till att stoppa smittspridningen.

Redan i förra årets index rapporterade Transparency International att varje år försvinner 500 miljarder US dollar ur världens hälsovårdssystem på grund av korruption. Organisationen lyfte också, i en särskild rapport från december förra året, mer i detalj hur hälsovården drabbats av korruption under pandemin.

USA presterar dåligt

Parallellt med pandemin har världen sett en demokratisk tillbakagång i flera länder. Det har gjort att korruptionen ökat. Ett land som sticker ut är USA, som inte presterat så dåligt i Transparency Internationals index sedan 2012. Filippinerna är exempel på ett land med stora korruptionsproblem där regeringens svar på pandemin försvagat de mänskliga rättigheterna och de demokratiska institutionerna.

– Som ett svar på pandemin kan makthavare missbruka sin ställning och en svag demokrati, för att vidta åtgärder som vidare överstiger det man normalt skulle kunna tänka sig, som kraftiga nedstängningar och inskränkningar i pressfriheten. Pandemin utnyttjas för andra syften, säger Ulrik Åshuvud.

Sverige hamnar, i likhet med förra året, på delad tredjeplats i indexet, men Ulrik Åshuvud säger att det finns utmaningar här med. På listan över vilka internationella företag som betalat mest böter i USA för korruption ligger de svenska företagen Ericsson och Telia på fjärde respektive femte plats. Sverige har också utmaningar vad det gäller penningtvätt, bland annat genom bankerna Swedbank och SEB.

Erik Halkjaer

Mer läsning