Ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia

Zambia har beslutat om en politisk reform som stärker rätten för kvinnor, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att äga mark. ”Vi behöver inte längre vara beroende av våra män”, säger den zambiska jordbrukaren Clare Syanjelele.

Publicerad:

Beslutet ses som en stor framgång för jämställdhetsarbetet i Zambia. Tidigare har det inte funnits någon formell skillnad mellan mäns och kvinnors rättsskydd i Zambia, men i praktiken medför sociala, ekonomiska och kulturella faktorer att kvinnor inte har haft samma rättigheter till markägande som män. Till exempel har kvinnor inte haft rätt till sin avlidne makes egendom, som istället har tillfallit makens släkt.

I Zambia är en majoritet av jordbrukarna kvinnor, trots det har kvinnor tidigare varit beroende av män för att kunna ägna sig åt jordbruk.

Jordbrukaren Clare Syanjelele som bor i Mumbwa-distriktet i Zambia, säger till OmVärlden att hon tror att den nya politiska markreformen kommer att få stor betydelse.

Jordbrukaren Clare Syanjelele som bor i Mumbwa-distriktet i Zambia.

– Som kvinnlig jordbrukare i ett av landsbygdsområdena i Zambia är jag beroende av jordbruk, så jag behöver tillgång till mark. Vi har tidigare fått förlita oss helt på våra mäns mark för att bedriva jordbruk. Vi har också behövt våra makars samtycke till att producera det vi vill, säger Clare Syanjelele.

Hon förklarar att kvinnor har haft liten kontroll över marken och även över inkomsterna från en bra skörd. I och med den nya markpolitiken ska 50 procent av den tillgängliga marken nu tilldelas kvinnor.

Hur kommer det att påverka dig som kvinna och jordbrukare?

– Det kommer att hjälpa oss kvinnor att förbättra vår jordbruksverksamhet eftersom vi nu kan planera själva hur vi ska utnyttja våra markstycken och vad vi ska odla. Som kvinnor kommer vi även kunna investera i långsiktiga projekt, säger Clare Syanjelele.

Hon anser att reformen kommer få stor betydelse för framtida generationer.

– Denna nya politiska reformen kommer att uppmuntra fler kvinnor att delta i markägande. När en man gått bort har markägandet huvudsakligen överförts till makens familj, men nu kommer kvinnor som äger mark också bli normalt.

Biståndsorganisationen We Effect har tillsammans med flera partnerorganisationer i Zambia arbetat för att få igenom den politiska reformen för ett mer jämställt markägande i Zambia. Frågan har drivits av paraplyorganisationen för Zambias jämställdhetsorganisationer, NGOCC, som arbetat för att för att få igenom en markreform för kvinnors rätt till markägande och kontroll sedan 1985.

NGOCC har fått stöd från We Effect och andra givare, däribland tyska GIZ, brittiska Oxfam samt de norska och svenska ambassaderna. I januari 2018 togs ett gemensamt policydokument fram, som legat till grund för arbetet och varit en viktig grund för att engagera fler intresseorganisationer. Även organisationen Civic Forum on Housing and Habitat Zambia (CFHHZ) har tillsammans med sina medlemmar arbetat för en förändrad markpolitik genom bland annat informationskampanjer till medborgare i landet.

Framgången med reformen till trots återstår en rad åtgärder som måste till för att få en mer jämställd markpolitik.

– Tillämpningen av denna policy förblir en utmaning om Zambias Intestate Succession Act, som styr vad som händer med en persons egendom om de dör utan att lämna ett testamente, inte ses över och revideras, eftersom den fortfarande innehåller rättsliga bestämmelser som ofta missgynnar kvinnor, säger Faides TembaTemba Nsofu, representant för We Effect i Zambia.


– För det andra bör det också finnas en strävan att främja kvinnors jämställdhet och bemyndigande i de lokala domstolssystemen genom att inte upprätthålla patriarkala seder.

Faides TembaTemba Nsofu, representant för We Effect i Zambia.

Samtidigt som jämställdhetsorganisationer och kvinnliga jordbrukare ser reformen som en vinst framhåller Faides TembaTemba Nsofu att det finns strukturer och lagar som behöver förändras för att uppnå ett mer jämställt Zambia.

Hon vill gå ett steg längre genom att ta itu med, vad hon menar är, de patriarkala system som främjar manlig dominans över kvinnor, i Zambia, när det gäller tillgång till resurser, kontroll, ägande, sexualitet, reproduktion och arbete. För att nå dit behöver man ta itu med sociala normer och upphäva de rättsliga bestämmelser som utgör ett hinder för att fullt ut uppnå jämställdhet.

Rättelse: Artikeln har uppdaterats efter en tidigare missvisande beskrivning av reformen.

Mer läsning

Hana Al-Khamri, journalist och nu författare av en bok om hennes tid på en kvinnoredaktion i Saudiarabien.

”Det råder total könsapartheid i Saudiarabien”

Hana Al-Khamri, är en 34 årig journalist som bor i Sverige och växte upp i Saudiarabien där hon arbetade på en kvinnoredaktion. Om detta och om kampen som kvinnliga saudiska journalister för skriver hon om i boken ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia” som släpps den 15 oktober. OmVärlden träffade henne för ett samtal.