Sida stöttar småenergiföretag i Afrika Söder om Sahara

Sida stöttar småenergiföretag i Afrika Söder om Sahara

Lånegarantier ska rädda små energiföretag i Afrika

På grund av pandemin riskerar små lokala energiföretag som levererar solel att gå i konkurs. Sida har beslutat om att ge lånegarantier upp till 91 miljoner kronor som ska stötta lokala företag som tillverkar solcelldrivna minisystem.

I stora delar av Afrika, inte minst på landsbygden, saknas fasta elnät. En lösning på problemet är att installera solpaneler som ger ström till att ladda mobiler, till radio och belysning och även till mindre företag. Det finns i Afrika söder om Sahara många små energiföretag i denna så kallade offgrid-sektor, men på grund av coronapandemins negativa effekt på ekonomin och minskade finansieringsmöjligheter riskerar utvecklingen som hittills har gjorts och även framtida satsningar att bromsa in.

För att stödja denna verksamhet har Sida tillsammans med andra utvecklingsaktörer lanserat ett program som ger lån till små och medelstora energiföretag. Lånen ges ut av Energy Access Relief Fund. Sidas garanti ifall att bolagen inte kan betala tillbaka är upp till 91 miljoner kronor.

– Det är väldigt riskfyllt för investerare, inte ens utvecklingsbanker vågar att låna ut till den här sektorn utan riskavlastning på grund av att företagen försvagats och man inte vet om pandemin blir värre.  Då behövs det någon som kan se utvecklingseffekterna och som kan gå in och ta en del av risken för att investerarna ska våga investera i fonden, säger Maximilian Jönsson som jobbar med hållbar utveckling på Sidas Power Africa-grupp.

Maximillan Jönsson betonar att tillgången till el skapar ekonomisk aktivitet i området. Sida betraktar därför elförsörjning som en viktig nyckelsektor. Med tillgång till ström utvecklas även andra områden, som hälsa och ekonomi. —Det är också en väldigt viktig sektor för arbetstillfällen i Afrika. Innan covid-19 slog till prognostiserade man att sektorn skulle växa från 110 000 till 600 000 jobb. För oss är det av vikt att skydda de uppnådda utvecklingsresultaten och inte minst dessa småföretagare. Skulle de gå i konkurs är det inte bara tillgången till el som försvinner utan även många jobb och försörjningar av familjer, säger Maximilian Jönsson.

Mer läsning