Den biståndschef som tjänar mest är Karin Isaksson på Nordic Development Fund (i mitten) följt av Maria Håkansson som är vd på statliga Swedfund. På tredje plats finns Ideas chef Kevin Roberto Casas Zamora medan bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) hamnar på fjärde plats i vår lönekartläggning.

Den biståndschef som tjänar mest är Karin Isaksson på Nordic Development Fund (i mitten) följt av Maria Håkansson som är vd på statliga Swedfund. På tredje plats finns Ideas chef Kevin Roberto Casas Zamora medan bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) hamnar på fjärde plats i vår lönekartläggning.

Lönelistan 2023: Så mycket tjänar biståndets toppchefer

Årets topplön bland landets biståndschefer ligger på 223 600 kronor i månaden, visar OmVärldens årliga genomgång.

Sedan tio år tillbaka har OmVärlden granskat lönerna bland landets toppchefer inom biståndet. Vi har skickat ut en enkät med frågan vilken bruttolön som de högsta företrädarna hade i december 2022.

Nästan alla svarade och av svaren vi fick in var den högsta lönen i biståndsbranschen nästan 223 600 kronor i månaden. Den lönen har Karin Isaksson på Nordic Development Fund som är de Nordiska ländernas gemensamma organisation för klimatinvesteringar i fattiga länder.

På andra plats kommer Maria Håkansson som är vd på statliga Swedfund som också investerar i utvecklingsländer. Hon har en månadslön på 170 660 kronor, följt av demokratisorganisationen Ideas chef Kevin Roberto Casas Zamora som får 155 845 kronor i månaden.

Dessa tre låg i topp även i förra årets lönegranskning.

På fjärde plats hittar vi bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) som har en månadslön på 145 000 kronor i månaden, vilket är 3 000 kronor mer än vad företrädaren Matilda Ernkrans (S) hade.

I enkäten ställde vi frågan till 64 organisationer och fick in svar från 61.

Svarar inte på våra frågor

UNDP i Sverige är en av organisationerna som sticker ut. De uppger inte hur mycket den svenska chefen Caroline Åberg tjänar. UNDP är FN:s utvecklingsprogram som jobbar med att stärka demokrati och minska fattigdom. De hänvisar till en lönekalkylator där det går att räkna ut hur mycket personalen tjänar. Men för att få en säker beräkning krävs en rad uppgifter som OmVärlden inte har tillgång till.

Nyligen riktades blickarna mot ett annat FN-organ – flyktingkommissariatet UNHCR i Ukraina – där organisationens chef i Ukraina Karolina Lindholm Billing, enligt Kalla Fakta, har en ersättning som motsvarar en månadslön på 350 000 kronor (inkluderat tillägg). Värt att notera är UNHCR Sverige dock svarade på hur mycket deras chef Åsa Widell tjänade, 98 000 kronor. Men mot bakgrund av uppståndelsen om UNHCR:s lön i Ukraina hade det varit intressant att redovisa lönen för den högsta företrädaren för UNDP i Sverige, som också är ett FN-organ. Tyvärr fick vi dock inget svar på vår fråga.

Inte heller Svenska Postkodlotteriet, som är en av de största givarna till svenska hjälporganisationer, vill svara vad deras chefer tjänar och Näringslivets internationella råd avstod också.

Hon tjänar minst

Av de toppchefer som svarat så är Nike Dahlskog, chef för Vänsterns Internationella Forum, den som tjänar minst. Hon uppger en månadslön på 44 279 kronor i månaden. Strax efter kommer Per Olsson som nyligen tillträdde som chef för Liberalernas biståndsorganisation Silc. Han har en månadslön på 50 000 kronor och följs av My Rights generalsekreterare Jesper Hansén vars lön är 50 800 kronor.

0 Medellönen för toppcheferna inom biståndet

Medianlönen för cheferna på vår lista är 81 500 kronor och medellönen ligger på 87 481 kronor. Det kan jämföras med förra året då medellönen var 86 388 kronor. Det innebär att biståndscheferna fått en löneökning på cirka en procent mellan 2021 och 2022. Men den kan ha varit något större. Detta år är första gången som vi får ett svar på hur mycket Eva Gustavsson, chefen för Moderaternas biståndsorganisation Jarl Hjalmarsson stiftelse, tjänar. Hennes arvode på 52 000 kronor ligger i den nedre delen av skalan och hade troligen gjort att förra årets medellön hade varit lägre om vi kunnat räkna in hennes ersättning då.

Hur står sig då topplönerna inom biståndet jämfört med motsvarande jobb inom liknande områden?

En jämförelse kan vara att se till topplönerna bland rörelsedriva organisationer med förtroendevalda ledare, såsom arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

Fler kvinnor som chefer

Nyligen gjorde tidningen Arbetet en genomgång av hur mycket de högsta företrädarna där tjänade. Högst inkomst – 544 850 kronor i månaden – har Jan-Olof Jacke som är chef för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Hans fackliga motsvarighet är bland annat LO-basen Susanna Gideonsson. Hon har en månadslön på 126 917 kronor. Enligt tidningens sammanställning är medellönen för fackens och arbetsgivarnas toppar 155 784 kronor i månaden.

OmVärldens genomgång visa också att av de 63 organisationer inom biståndet som vi granskat så är 38 kvinnor och 27 män. Den visar även att 35 personer fick en löneökning mellan 2021 och 2022 medan 15 personer inte fick någon löneökning alls.

Så gjorde vi

OmVärlden har 64 organisationer tillfrågats vilken lön deras högsta företrädare med anknytning till bistånd hade i december 2022, samt i december 2021. tre organisationer svarade inte. Lönelistan redovisar bruttolöner utan övriga förmåner.  Biståndsbranschen inkluderar organisationer som tar del av den statliga biståndsbudgeten samt fristående filantropiska organisationer som verkar för global utveckling. De organisationer som under år 2022 uppfyllt något av nedanstående kriterier har inkluderats i biståndsbranschens lönelista:

• Hjälporganisationer som tagit del av Sidas rambidrag.

• Statliga aktörer som haft en egen budgetpost under utgiftsområde 7 ”Internationellt bistånd” i statsbudgeten och till mer än 50 procent finansierats av biståndspengar.

• Myndigheter som fått mer än 40 miljoner kronor från biståndsbudgeten via samarbete med Sida.

• Biståndsrelaterade organisationer som OmVärlden bedöms som inflytelserika och välkända av allmänheten i Sverige, som partianknutna hjälporganisationer som fått bidrag från Sida.

* Lön angavs i euro ** Endast halv lönen, 30 800, finansierades av biståndet.  *** Arvode som chef för  Jarl Hjalmarssons stiftelse.

David Grossman
Erik Larsson
Linda Nyström
Sandra Rupar

Fotnot: Artikeln har uppdaterats med lönen för Läkarmissionen/LM International.

Mer läsning