Matilda Jarding på Vasagymnasiet i Arboga vann OmVärlden och The Hungerprojects skrivtävling.

Matilda Jarding på Vasagymnasiet i Arboga vann OmVärlden och The Hungerprojects skrivtävling.

Matilda vann skrivtävlingen om globala frågor

Matilda Jarding heter vinnaren av OmVärlden och The Hunger Projects stora skrivtävling. Nu ska hennes uppsats och ungas engagemang för globala frågor diskuteras på Bokmässan i Göteborg.

Under våren arrangerade OmVärlden och The Hunger Project en nationell skrivtävling för gymnasister. Nu har Matilda Jarding, som går andra året på samhällsprogrammet på Vasagymnasiet i Arboga, utsetts till vinnare. 

– Det är jätteroligt, säger hon och tillägger att hon älskar sitt gymnasieprogram där hon både får lära sig om samhällsvetenskap men även har möjlighet att göra en elitsatsning på brottning eftersom skolan är ett så kallat riksidrottsgymnasium. 

Hon skrev sin text efter att lärarna i samhällskunskap och svenska upptäckt skrivtävlingen och gav eleverna i uppgift att skriva om globala frågor och FN:s Agenda 2030. 

Ett glömt globalt problem

Matilda Jardings text, som du kan läsa här, handlar om vikten av utbildning och att något måste göras för att fler funktionshindrade ska få tillgång till utbildning.

– Jag har en bror med särskilda behov och jag tyckte att det var ett viktigt ämne som det inte pratas så mycket om. Därför ville jag lyfta det, säger hon. 

Globalt är det ett stort problem. Nio av tio funktionshindrade slutför inte sin utbildning. Matilda Jarding tror att en förklaring är att det krävs stora resurser att erbjuda skolgång till personer med särskilda behov. 

– Men jag tycker att alla borde ha samma möjligheter att gå en utbildning. Jag har svårt att förstå hur makthavare främst ser till pengar och missar att se hur viktigt det är för en enskild individ att få en utbildning. 

Hon vill att FN, biståndsorganisationer och regeringen ska öka pressen på länder som inte gör tillräckligt för att se till att personer med funktionshinder får möjlighet att gå i skola.

– Det är viktigt att vi går samman i dessa globala frågor och försöker lösa det här. 

Matilda Jarding säger att hon alltid varit intresserad av samhällsfrågor och gärna vill jobba med det i framtiden.

– Tidigare ville jag bli polis men nu tänker jag allt mer på att bli statsvetare. Det verkar intressant. 

Ungas engagemang ska diskuteras

Texten hon skrev är publicerad i OmVärlden och den officiella tillkännagivandet ska ske på torsdagen den 22 september på ett seminarium på Bokmässans Globala torget. Samtalet ska handla om hur ungas engagemang för globala frågor ser ut.

Dagens unga drivs av värderingar och engagemang, vill ofta göra gott och påverka världen till det bättre. Men ofta saknas ungas åsikter och perspektiv i debatten om globala frågor. Hur ser ungas engagemang för globala frågor ut?

Malin Flemström, vd för The Hunger Project, säger att en av anledningarna till att arrangera skrivtävlingen är att lyfta in ungas röster i debatten om globala frågor och Agenda 2030.

– Det har varit ett stort engagemang och vi har fått in bidrag med kreativa och slagkraftiga förslag på allt från hur vi ska lösa hungerkrisen till rena våra nedsmutsade hav, säger hon.

Seminariumet på Bokmässan

I våras arrangerade OmVärlden och The Hunger Project en skrivtävling för landets gymnasister. Uppdraget var att skriva en text om globala frågor som kopplade ihop minst två av målen i FN:s Agenda 2030. Nu har en vinnare utsetts och det blev Matilda Jarding på Vasagymnasiet i Arboga. Hennes text handlar om vikten av utbildning och att mer måste göra så att fler personer med funktionsnedsättningar kan slutföra sin skolgång.

Juryn skriver så här i sin motivering. ”Genom att börja i det personliga och lokala belyser skribenten ett strukturellt globalt fenomen som ofta hamnar i skymundan. Att en stor andel av världens funktionsnedsatta inte får det stöd som de borde och att många därför går miste om sin utbildning. Det belyser Matilda Jarding med ett stort engagemang och utifrån egna erfarenheter och hon har författat en välgrundad, informativ och faktaunderbyggd text som berör hela juryn.”

Juryn har även ettt särskilt omnämnade till Oliva Karlsson Lexberg vars poetiska text om hur hungersnöd drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt berörde starkt. Skrivtävlingen finansierades med medel från Sida/ForumCiv.

På Bokmässan i Göteborg utses Matilda Jardings text officiellt till vinnare under seminariet Unga i det globala – hur inkluderar vi unga i Globala frågor. Seminariet hålls på Globala torget och börjar torsdagen den 22 september klockan 10:30. I panelen sitter Alexander Dürr, Sveriges Ungdomsrepresentant till HLPF 2022, LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Agnes Hjortsberg, styrelseledamot Auroramålet. Nathalie Vukmanic, Projektledare Youth in Power & Utbildningssamordnare, KFUM. Moderator är OmVärldens chefredaktör Erik Larsson.

Mer läsning