Lena Nyberg, Genereldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lena Nyberg, Genereldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Medlemstapp i civilsamhället – äldre lämnar organisationer

Organisationer inom civilsamhället tappar medlemmar. Särskilt hårt drabbade är de föreningar som organiserar äldre. I organisationer som jobbar med internationella frågor har dock minskningen varit mindre, uppger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

– Vi har kunnat se att medlemstalen minskar i civilsamhället, men i de organisationer som arbetar internationellt har minskningen inte varit lika stor. Jag tror det beror på att de internationella frågorna har legat oss närmare i och med pandemin, säger Lena Nyberg, Genereldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).  

Myndigheten har gjort en sammanställning av hur medlemstalen i civilsamhällesorganisationer förändras under 2021. I rapporten Ännu ett år av utmaningar uppger 41 procent av de tillfrågade organisationerna att antalet medlemmar minskat de senaste 12 månaderna. Förklaringen till medlemstappet uppges vara Covid-19-pandemin, som framför allt lett till att många äldre lämnat föreningslivet. 

Samtidigt konstaterar myndigheten att många föreningar har en fortsatt stabil finansiering och goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 

Trots att nästan hälften av föreningarna uppger att de tappat medlemmar så uppger en majoritet, 74 procent, att det är tillräckligt många som är intresserade av att engagera sig för att man ska kunna fortsätta bedriva verksamhet de kommande åren. Mer än hälften, 64 procent, instämmer i att det är tillräckligt många som är intresserade av att inneha förtroendeuppdrag. 

– Att det ändå finns ett hopp och en framtidstro finns det nog flera skäl till. Från MUCF:s håll har vi stärkt bidragen, och det är många som längtar efter sociala sammanhang. Ett annat skäl är också att civilsamhället lyckas mobilisera under kristider, säger Lena Nyberg. 

Rapporten bygger på en enkät som riktar sig till ideella föreningar i Sverige, där 8 procent arbetar på internationell nivå. Årets undersökning skickades ut till 3 000 ideella föreningar och 1 298 av dessa svarade. Resultaten jämförs där det är möjligt med insamlade data från åren 2012, 2014, 2016, 2018 och 2020. På så sätt kan myndigheten uttala sig om i vilken utsträckning villkoren förändras över tid.

Mer läsning