Pakistan har drabbats hårt av översvämningar på grund av de kraftiga regnen. I staden Hyderabad var gatorna fylla av vatten.

Pakistan har drabbats hårt av översvämningar på grund av de kraftiga regnen. I staden Hyderabad var gatorna fylla av vatten.

Miljoner i hunger efter översvämningar i Pakistan

De väldiga vattenströmmarna har dragit med sig allt i sin väg genom Pakistan. Forskare kan nu visa att den globala uppvärmningen är en av orsakerna bakom katastrofen, som på nytt aktualiserar frågan om vem som ska betala för klimatförändringarna. 

En vild, bred flod av brunt, skummande vatten rusar fram genom en stad i den Sydpakistanska provinsen Sindh. Invånarna har byggt provisoriska vallar och rangliga murar för att försöka hindra vattnet att dra med sig hus, träd, människor och skolor. Men mot vattnets starka krafter är det svårt att värja sig.

Provinsen Sindh är en av de värst drabbade av översvämningskatastrofen i Pakistan, som krävt över 1 500 liv – många av dem barn – skadat över 13 000 människor och förstört nära två miljoner hus sedan den startade i somras. I mitten av september sa Pakistans krishanteringsmyndighet att över en halv miljon människor som gett sig av på flykt undan översvämningarna fortfarande bor i tältläger.

Förstörda skördar

– Det är en humanitär katastrof, konsekvenserna är enorma. Många har förlorat allt, säger Frank Ross Katambula kriskoordinator för Läkare utan gränser (MSF) i Pakistan, till OmVärlden.

Väldigt många av de som flytt är sjuka men har ingen tillgång till sjukvård, säger han. Det handlar om akut diarré på grund av att dricksvattnet förorenats, om hudinfektioner och andra sjukdomar kopplade till vattenföroreningar.

– Risken för kolerautbrott är stor och även för malaria och denguefeber, när myggor förökar sig i vattensamlingar. Det ser vi redan, säger Frank Ross Katambula.

Den akuta fasen av katastrofen är över i de flesta områden, bedömer MSF. Men de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli kännbara, inte bara vad gäller sjukdomar. En tredjedel av Pakistan ligger eller har legat under vatten. Stora områden av det är odlingsmark och grödor till ett uppskattat värde av många miljarder dollar har gått om intet.

– Det finns en stor risk för hunger och det kommer att drabba barnen, säger Ross Katambula.

FN:s livsmedelsprogram WFP har delat ut nödhjälp till nära en halv miljoner människor i de värst drabbade provinserna. 1,5 miljoner människor till har brist på mat, enligt WFP:s uppskattningar.

–Det största utmaningen nu blir att se till att människor kan flytta tillbaka till sina hem. Jag tror att det blir svårt och inget man klarar snabbt, säger Ross Katambula.

700 procent mer regn

Orsaken till översvämningarna i Pakistan är historiskt kraftiga monsunregn samt smältande glaciärer. Provinsen Sindh, till exempel, har enligt Pakistans motsvarighet till SMHI fått 726 procent mer regn i augusti än man normalt får under den månaden. På satellitbilder från USA:s rymdmyndighet NASA går det att se hur regnet i Sindh skapat en 100 kilometer bred sjö.

Katastrofen har aktualiserat frågan om klimaträttvisa, alltså om vilka som ska betala för konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Inom de internationella klimatförhandlingarna är det en allt mer pressande fråga, där utvecklingsländer anser att de får betala priset för utvecklade länders decennier av utsläpp, genom katastrofer av det slag som nu drabbat Pakistan.

Både Pakistan och FN har sagt att klimatförändringarna är att skylla för det som nu sker i landet. I en vädjan om ekonomisk hjälp åt Pakistan i slutet av augusti uppmanade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres världen länder att ”sluta gå i sömnen mot klimatförändringarnas förintelse av vår planet” och sa:
–I dag är det Pakistan, i morgon kan det vara ditt land.

Forskning har också kunnat visa att översvämningarna i Pakistan går att koppla till den globala uppvärmningen. Det är forskarsammanslutningen World Weather Attribution initiative, som jobbar med att vetenskapligt koppla samman väder och klimat.

Frank Ross Katambula säger att det i Pakistan ännu inte pratas så mycket om de större orsakerna bakom det som hänt.

– Det som man pratar om här nu är hur människor lider och hur de ska kunna få det som de behöver för att överleva, säger han.

Den pakistanska regeringen räknar med att de ekonomiska förlusterna av översvämningarna är kring motsvarande 300 miljarder kronor.

Mer läsning