Talibanerna krav på att kvinnor ska täcka sig blir allt hårdare. Nu förbjuds kvinnor att jobba för hjälporganisationer.

Talibanerna krav på att kvinnor ska täcka sig blir allt hårdare. Nu förbjuds kvinnor att jobba för hjälporganisationer.

Miljoner kan drabbas efter talibanernas jobbförbud

Flera hjälporganisationer pausar sitt arbete i Afghanistan efter talibanernas förbud mot att kvinnor inte får jobba för dessa. Svenska Afghanistankommittén avvaktar dock med sitt beslut. 

– Vi har valt att ännu inte pausa vårt arbete utan gör vårt yttersta för att få till stånd en dialog för att de ska förstå vilka allvarliga konsekvenser det skulle få om kvinnor inte får gå tillbaka till sina jobb, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén (SAK).

Helgens besked om att hjälporganisationer inte längre får ha kvinnor anställda gjorde att International Rescue Committee (IRC), Rädda barnen, Norska flyktingrådet och Care reagerade omedelbart och ställde in sitt arbete i Afghanistan. 

”Vårt arbete bygger på det arbete som vår kvinnliga personal uträttar. Om vi inte får anlita kvinnor kan vi inte fortsätta arbeta. Vi måste därför avbryta vårt arbete i Afghanistan.”

Så skriver IRC som har 8000 anställda, varav 3000 kvinnor, i Afghanistan i ett pressmeddelande.

Svenska Afghanistankommittén har nästan lika många anställd i landet, varav cirka 2800 är kvinnor. Många av dessa jobbar inom hälsovård.

Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén (SAK), säger att förhandlingar pågår med talibanregimen. Foto: SAK

En fråga om liv och död

Att pausa verksamheten är, enligt Andreas Stefansson, en fråga om liv och död och de vill därför skjuta upp ett sådant beslut. En miljon får vård från kliniker och sjukhus som drivs av SAK.

Om kvinnor förbjuds att jobba i vården återstår frågan vem som ska vårda dessa, eftersom talibanerna endast tillåter att sådan vård endast utförs av kvinnor. Den rådande normen är att manlig sjukvårdspersonal inte får behandla flickor, kvinnor och barn.

Internationella Röda Korset och FN har också valt att jobba vidare trots förbudet.

Flera biståndsorganisationer – inom ramen för Acbar som samordnar hjälporganisationernas i Kabul – förhandlar nu med talibanregimen om jobbstoppet för kvinnor. Även FN har förhandlingar med regimen.

– Vi har fått signaler från regimen att hälsovårdsarbete kan vara undantagen, men vi har inte fått det bekräftat ännu, säger Andreas Stefansson.

Kvinnorna jobbar hemma

Svenska Afghanistankommittén generalsekreterare säger att de fortsätter så länge det är möjligt. Den kvinnliga kontorspersonalen i landet tvingas dock, av säkerhetsskäl, att jobba hemma fram tills läget klarnat.

Talibanregimen uppges grunda sitt beslut på att kvinnor som jobbar för organisationerna inte följt de klädkoder som regimen infört och säger att kvinnor måste skyla sig. Några dagar tidigare meddelade regimen att kvinnor inte längre får studera på landets universitet.

Miljontals människor drabbas efter beskedet. Redan i dag är Afghanistan ett av världen fattigaste länder. 

Läs även vårt reportage: Flickskolor trotsar talibanernas förbud, som publicerades innan detta beslut.

Afghanistan

Landet har en befolkning på 38 miljoner, varav 45 procent är under 15 år. Medellivslängden är cirka 60 år. Efter att talibanerna tog makten i augusti 2021 har ekonomin rasat. Tio år av tillväxt har raderats, 700 000 jobb har gått förlorade. 20 miljoner saknar en trygg matförsörjning, enligt UNDP. En stor andel kvinnor jobbar inte längre, vilket resulterar i en ekonomisk förlust på upp till en miljard amerikanska dollar – motsvarande fem procent av landets BNP – bedömer FN-organet.

Afghanistan blev självständigt 1919. Sedan 1970-talet har det rått stridigheter i landet. 

Källor: CIA World Fact Book, Svenska Afghanistankommittén (SAK), Wikipedia.

Mer läsning