Två anställda på svenska ambassaden i Kenya misstänks för korruption. En är Sida-anställd och har skickats hem till Sverige.

Två anställda på svenska ambassaden i Kenya misstänks för korruption. En är Sida-anställd och har skickats hem till Sverige.

Misstänkt korruption på Sveriges ambassad i Nairobi

Två högt uppsatta tjänstemän på svenska ambassaden i Nairobi utreds, en för misstankar om förskingring och en annan för att ha läckt känslig information. Utredningarna sker parallellt och de två fallen ska vara oberoende av varandra.

Två personer på Sveriges ambassad i Nairobi misstänks för brott.

Den ena personen är en Sida-anställd med en hög befattning på den svenska ambassaden i Nairobi. Dennes arbetsuppgifter ska ha innefattat fördelning, uppföljning och kontroll av svenska biståndsmedel till Kenya och Somalia, enligt uppgifter från SVT.

Personen misstänkts ha spridit känslig information från ambassaden till en utomstående person. Sida har inlett en intern utredning för att undersöka om brott har begåtts. Samtidigt har personen i fråga skickats hem till Sverige med omedelbar verkan.

Tjänstemannen har en lång erfarenhet av arbete inom svensk utrikesförvaltning och har haft ansvar för biståndsprojekt med budget på cirka 400 miljoner kronor.

Misstänkt förskingring av pengar

Ytterligare en person från den svenska ambassaden i Nairobi är under utredning. Det gäller en lokalanställd med en hög befattning på den svenska ambassaden. Tjänstemannen är misstänkt för att ha förskingrat stora summor pengar, enligt uppgifter till SVT.

Personen ha har jobbat på ambassaden i flera år och sa upp sig strax innan utredning inleddes, av andra skäl. Personen nekar till anklagelserna.

Tjänstemannen har tidigare suttit i styrelsen för en fond som omsatte omkring 70 miljoner kronor 2021, och har tagit emot minst 50 miljoner kronor från Sida fram till 2015.

De två fallen ovan har ingen koppling till varandra.

OmVärlden har kontaktat Sida som uppger att de inte har några kommentarer innan utredningarna är klara.

Korruption i biståndet

År 2021 rapporterades 303 fall av misstänkt korruption eller oegentligheter till Sidas utredningsgrupp. Totalt rör det sig om 446 olika misstankar, i 303 anmälningar. Den vanligaste orsaken är misstanke om förskingring och/eller missbruk av medel. De flesta registrerade ärenden rör civilsamhällesorganisationer.