Miljoner människor i östra Ukraina är beroende av nödhjälp, som leverans av eldningskol för att hålla värmen under vintern. 

Miljoner människor i östra Ukraina är beroende av nödhjälp, som leverans av eldningskol för att hålla värmen under vintern. 

Moderat kritik mot Ukrainabistånd

I Ukraina är 3,4 miljoner människor i behov av humanitär hjälp. Nu får det svenska biståndet till landet kritik: ”Hellre pengar till vaccin än feministisk snöröjning”, säger Moderaternas utrikespolitiska talesperson, Hans Wallmark.

Publicerad:

Konflikten i Ukraina och effekterna för civilbefolkningen har gått under radarn den senaste tiden. När den internationella biståndsorganisationen CARE i början av året listade de tio humanitära kriser som fått minst medial täckning under 2020 stod Ukraina med på plats fyra.

Det var i början av april 2014 som sammandrabbningarna mellan de pro-ryska rebellerna och den ukrainska armén och paramilitära nationalister startade. Detta som följd av Rysslands ockupation av Krimhalvön, i Ukraina, i mars samma år.

De strider som till och från fortfarande pågår i provinserna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina påverkar kraftigt områdets fem miljoner invånare. I andra delar av Ukraina lever även fler än 1,5 miljoner internflyktingar som lämnat sina hem på grund av kriget.

Redan innan covid19-pandemin beräknade FN att 3,4 miljoner ukrainare var i behov av humanitärt bistånd förra året. Med pandemin har situationen förvärrats.

Enligt FN:s organ för samordning av humanitärt bistånd (UNOCHA) är cirka 1,7 miljoner människor fast i de icke-regeringsstyrda områdena, med brist på kontanter, pensionsutbetalningar och även kontakt med familjemedlemmar. Isoleringen leder till ökad fattigdom och behoven av mat, mediciner och hygienprodukter ökar.

Under 2021 planerar UNOCHA, tillsammans med 120 partners, humanitära insatser till ett värde av 168 miljarder US dollar. En av de organisationer som finns på plats i östra Ukraina är den katolska hjälporganisationen Caritas.

– Att leverera mat har blivit svårare och många kan inte tillgodose sina grundläggande behov. Social och ekonomisk osäkerhet orsakar också ytterligare lidande till det som kriget orsakade. I vissa fall har till och med barnens liv utsatts för risker på grund av nedstängningar av skolor, säger Andrij Waskowycz, president för Caritas Ukraina i ett uttalande.

Prioritera om biståndet

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson hos Moderaterna, anser att Sverige måste prioritera om biståndet till Ukraina, eftersom befolkningen lever i nöd. I en diskussion om Sveriges bistånd, initierad av Diakonias senior policyrådgivare, Magnus Walan, på Facebook, skriver Hans Wallmark: ”Hellre globala vaccinationsprogram än feministisk snöröjning i Ukraina!”

Till OmVärlden säger Hans Wallmark att han syftade på de satsningar som Sida gjort inom det som kallas jämställt budgetarbete i Ukraina.

– Ukraina har en befolkning i nöd, är då budgeteringsprinciper det effektivaste biståndet? Regeringen har gjort stor sak av 100 miljoner extra till vaccinprogrammet Covax, att omprioritera och använda mer pengar till sådana ändamål gör enligt min mening större nytta, säger Hans Wallmark.

Moderaterna vill över lag, påpekar Wallmark, se en omfördelning av biståndet så att akut hjälp får ta större plats än utvecklingsbistånd. Detta har han, tillsammans med den moderata riksdagsledamoten Magdalena Schröder och Europarlamentariker Tomas Tobé (M) också nyligen skrivit i ett debattinlägg på OmVärlden.

– Det är förledande i biståndsdebatten att man talar om hunger och svält men i själva verket går medlen till olika utvecklingsprojekt och multilaterala insatser där vi inte kan följa pengarna på samma sätt, säger Hans Wallmark.

Sidas bistånd till Ukraina var 2019 totalt 278 miljoner kronor. Av det gick 245 miljoner kronor till långsiktigt utvecklingssamarbete och 32,7 miljoner kronor till humanitärt bistånd. Förra året var det totala biståndet till landet 238 miljoner kronor, men de humanitära insatserna hade minskat till 10,7 miljoner kronor.

OmVärlden har bett om en kommentar från både Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, och hans statssekreterare Janine Alm Ericson, men båda har av tidsskäl avböjt att kommentera.

David Grossman

Mer läsning