Claire Hutchinson, Natos särskilda sändebud i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Claire Hutchinson, Natos särskilda sändebud i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Nato inför riktlinjer mot sexuella övergrepp

Nato har för första gången infört riktlinjer för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier. Natos Clare Hutchinson vet inte om de kommer kunna stoppa övergrepp, men tycker det är viktigt att tydligt markera mot kränkningar.

Publicerad:

I den nya policyn, eller riktlinjerna, tar militäralliansen Nato för första gången tydlig ställning mot alla typer av sexuella övergrepp och trakasserier. Alliansen ställer också krav på att medlemsländerna inför ett förebyggande arbete för att förhindra övergrepp och trakasserier. Dessutom införs krav på att alla medlemsländer och allierade ska införa ett säkert system för rapportering och hantering av alla typer av incidenter som bryter mot riktlinjerna.

– Det har varit en högt prioriterad fråga och vi är otroligt glada att den nu har antagits och kan implementeras. Det här är vår första policy någonsin när det gäller att förebygga och förhindra sexuella övergrepp och trakasserier, säger Clare Hutchinson, Natos särskilda sändebud i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Hon har tidigare arbetat inom FN som rådgivare i frågor som rör jämställhet. Sedan två år tillbaka arbetar hon för Nato och har sedan starten arbetat för att få policyn på plats. Den antogs så sent som vid årsskiftet. För Clare Hutchinson har det varit en viktig fråga att samla alliansens alla medlemmar under en gemensam uppförandekod.

– Det har varit en personlig vilja och kamp för mig. Jag har sett många kvinnor som blivit utsatta. Varje land har sedan tidigare haft egna policyer och uppförandekoder, men det har aldrig funnits en övergripande policy som samlar Natos gemensamma ställningstagande. Det här sänder tydliga signaler om att vi tar ett samlat grepp för nolltolerans.

Alla former av sexuella övergrepp strider mot Natos antagna policy. Samtliga allierade förväntas att följa de riktlinjer och krav som Nato nu ställer på de trupper som arbetar för organisationen.

– Nu pågår arbetet med att implementera alla delar av policyn och säkerställa att den följs av samtliga medlemsländer och allierade trupper. Det handlar framförallt om att få ett säkert system på plats i respektive land, för att all rapportering av incidenter som bryter mot policyn ska följas upp. Självklart ska varje land hantera sina incidenter, men det handlar om att säkerställa att rätt rutiner finns för att rapportera och följa upp.

I år är det 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Hittills har 83 länder i världen antagit egna handlingsplaner för genomförandet av resolutionen.

Att det har dröjt så lång tid innan Nato fått en gemensam nationsövergripande policy på plats är något som Clare Hutchinson erkänner som ett misslyckande.

– Vi har länge vetat om att det finns så mycket mer att göra. Och jag vet att jag pratar å hela organisationens vägnar när jag säger att vi ligger efter i implementeringen av resolution 1325. Nato har som internationell övergripande organisation inte gjort tillräckligt.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har prioriterat arbetet med att genomföra policyn.

– Vår generalsekreterare har satt hög prioritet på arbetet med implementeringen av policyn och vill markera att vi gemensamt vill ta krafttag mot den här typen av övergrepp. Det nationsövergripande arbetet som nu pågår visar verkligen att vi menar det vi säger i vår policy. Det här är en enorm milstolpe för Nato och för de allierade, inklusive Sverige, som vi tar på största allvar.

Hur kommer policyn att påverka de svenska trupperna som arbetar under Nato-flagg?

– Sverige har redan väldigt starka riktlinjer och är ett exempel på ett land som tydligt markerat mot sexuella övergrepp. Jag tror inte att det kommer bli svårt för Sverige, eftersom landet redan har starka ställningstaganden i de här frågorna.

Du har tidigare arbetet i FN där det funnits flera incidenter med rapporterade fall av sexuella övergrepp. Kan man verkligen, genom riktlinjer, säkerställa att det här inte inträffar igen?

– Sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar av kvinnors rättigheter finns överallt. Det existerar på grund av maktmissbruk där kvinnor blir nedtryckta och marginaliserade. Kommer vi kunna stoppa det? Jag vet ärligt talat inte. Kan vi utrota mäns våld mot kvinnor? Jag vet inte det heller. Vad vi däremot kan göra är att tydligt markera att vi vill ta krafttag mot den här typen av övergrepp. Vi kan förebygga sexuella övergrepp genom utbildningar och tydligt markera att det är något vi inte tolererar.

Inom FN antogs en policy för nolltolerans mot sexuella övergrepp 2003. Men trots det har en rad dokumenterade incidenter inträffat sedan dess.

– Tyvärr är den mänskliga naturen som den är när det handlar om makt. Allt våld handlar om makt och då kommer det att finnas vissa incidenter. Det vi kan göra internationellt är att införa en gemensam värdegrund som vi står bakom. Om det inträffar en incident kommer personerna hållas ansvariga och vi kommer göra vårt bästa för att utbilda, förebygga och sprida kunskap om de här frågorna för att skapa en tillvaro som är fri från sexuella övergrepp. Gemensamt har vi en god möjlighet att röra oss framåt i de här frågorna, säger Clare Hutchinson.

Policyn antogs i januari i år och omfattar samtliga trupper som stationeras under Nato oavsett nation. Den innebär ett tydligt ställningstagande för nolltolerans mot sexuella övergrepp och trakasserier. Svenska trupper deltar i pågående Nato-ledda insatser i Afghanistan och Kosovo.

Mer läsning