Nu drar OmVärlden och The Hunger Project Sverige igång skrivtävlingen ”Världens agenda” för gymnasister mellan 16 och 20 år. Det vinnande bidraget ska presenteras på Bokmässan i Göteborg och kommer även att publiceras i OmVärlden.

Nu drar OmVärlden och The Hunger Project Sverige igång skrivtävlingen ”Världens agenda” för gymnasister mellan 16 och 20 år. Det vinnande bidraget ska presenteras på Bokmässan i Göteborg och kommer även att publiceras i OmVärlden.

”Nu startar vi en skrivtävling för alla på gymnasiet”

Nu drar OmVärlden tillsammans med The Hunger Project Sverige i gång en skrivtävling för landets gymnasister. Är du mellan 16 och 20 år kan du skicka in en essä eller argumenterande artikel som sedan kanske presenteras på Bokmässan i Göteborg.

– Världen befinner sig i ett extremt läge. Svältkatastrofer, krig och klimatkris. Vi vill veta vilka lösningar unga ser. Att skriva om något är att formulera en ansats och kan bli det första steget för att göra världen lite bättre, säger OmVärldens chefredaktör Erik Larsson. 

Skrivtävlingen Världens agenda har precis dragit i gång. Texterna som landets gymnasister uppmanas att skicka in ska ha en anknytning till minst två mål som finns i Agenda 2030, som är FN:s 17 mål för en bättre värld. Det kan handla om vad som behövs göra för att världen ska bli mer rättvis och hållbar eller synen på orättvisor och hunger. 

”Skriv gärna personliga texter”

Över 800 miljoner människor uppskattas leva i hunger, det är var tionde människa på jorden. Andra ämnen kan vara hur covid-19 pandemin gjort att världens utveckling går åt fel håll eller vad som kan göras för att lindra krisen efter kriget i Ukraina eller jämställdhet.

– Vi vill ta reda på vad unga tänker och tycker om olika utvecklingsfrågor. Jag hoppas att flera elever och lärare nu ska skicka in riktigt många essäer eller argumenterade texter. Det får gärna vara personligt skrivna texter, säger Tina Forslund projektledare på organisationen The Hunger Project Sverige.

Bidragen ska vara maximalt 3 000 tecken långa och skickas in senast den 1 juni år. Det vinnande bidraget ska presenteras på Bokmässan i Göteborg i slutet av september och texten kommer även att publiceras i OmVärlden. 

– Jag ser verkligen fram emot att få läsa dessa texter. Med den här skrivtävlingen vill vi engagera unga och lyfta deras perspektiv, säger Tina Forslund.

Intressant för lärare

Erik Larsson tror att skrivtävlingen skulle kunna bli ett viktigt inslag i många lärares undervisning.

– På gymnasiet tas ju frågor om jämställdhet, klimat, krig och fattigdom ofta upp. Att göra det i form av en skrivtävling tror jag kan öka engagemanget. Jag vet att en del kan tycka att etiketter som Agenda 2030 låter torrt och tråkigt men när man börja skriva så blåser man ofta liv i dessa viktiga ämnen. Så nu startar vi en skrivtävling för gymnasister i hela Sverige, säger han. 

Skrivtävlingen: Världens agenda

1. Du kan välja mellan att skriva en argumenterande text eller en kortare essä.

2. Texten ska vara max 3 000 tecken (inklusive blanksteg).

3. Du får gärna skriva personligt, med jag-perspektiv.

4. Skriv på svenska eller engelska.

5. I texten ska du koppla ihop minst två av målen i Agenda 2030.

6. Texten ska utgå från The Hunger Projects första princip om alla människors lika värde: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Varje människa är kreativ, handlingskraftig och ansvarstagande. Människor som lever i hunger och fattigdom är viktiga förändringsaktörer som kämpar för avskaffandet av hunger.

Skicka in ditt bidrag senast den 1 juni 2022. Skicka din text som Word/PDF-fil till skrivtavling@thehungerproject.se, och ange ditt för- och efternamn, emailadress, telefonnummer, ålder (födelsedatum), skola och ort. Det vinnande bidraget kommer att presenteras på Bokmässan 2022 i Göteborg och publiceras i tidningen OmVärlden, Sveriges ledande nätmagasin om globala frågor som ägs av Sida.

Skrivtävlingen görs i samarbete med tidningen OmVärlden och finansieras med medel från Sida/ForumCiv. För innehållet ansvarar The Hunger Project Sverige.

Den globala organisationen The Hunger Project grundades 1977. Deras mål är att skapa en värld fri från fattigdom och hunger och kämpar därför hårt för att uppnå mål 2 – Ingen hunger – i Agenda 2030.

Mer läsning