Biståndsminister Per Olsson Fridh besöker CNVP i Albanien, ett projekt för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden.

Biståndsminister Per Olsson Fridh besöker CNVP i Albanien, ett projekt för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden.

Ökat bistånd till västra Balkan ska underlätta för EU-medlemskap

Länderna i västra Balkan får i regeringens nya strategi en ökning av biståndet med 100 miljoner kronor per år. I grunden finns en förhoppning om att det ska underlätta reformarbetet och närmandet till EU säger biståndsminister Per Olsson Fridh efter en resa i Albanien.

Den sjuåriga strategin (2021-2027) som är tagen innefattar totalt 5,6 miljarder kronor, varav cirka 5 miljarder avser västra Balkan och drygt 600 miljoner avser Turkiet. Det är ett stöd som ska gå till arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling samt miljö- och klimat.

Nu har som bekant den demokratiska utvecklingen i Turkiet gått i fel riktning, men Per Olsson Fridh ser trots det ingen anledning att dra ner på biståndet till landet.

– Visst är det så att det demokratiska utrymmet krymper i Turkiet, men vi stöttar inte den turkiska staten utan de positiva krafter som finns kvar. Men i de västra balkanländerna har vi och vill fortsätta samarbete mellan våra och deras myndigheter.

I Albanien, som ministern besökte, lyfter han ett samarbete som ska stärka rättskedjan där svenska Domstolsverket, Kriminalvården och Polisen är delaktiga. Liknande projekt vill Per Olsson Fridh se mer av även i de övriga länderna som är Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien. 

Sverige är en av de största bilaterala givarna till länderna på västra Balkan och till skillnad från andra länder i EU finns det i Sverige inte samma skepsis till en utvidgning i detta område. Enligt strategin som är tagen ska Sverige fortsätta att bidra till EU:s insatser för ländernas reformarbete och för deras EU-närmande 

Stöd till rättsväsendet

- Det är fortfarande för tidigt att säga om länderna ska vara medlemmar, det är Inte en enkel resa för varken eller dessa länder, men positivt är att man gett signaler till Normakedonien och Albanien att man vill gå vidare, säger Per Olsson Fridh. 

Strategin för reformsamarbete kommer att genomföras av Sida, Svenska institutet, Folke Bernadotteakademin och svenska Generalkonsulatet i Istanbul.

Mer läsning