Inne på Sida räknar man nu på hur bantningarna av budgeten ska göras.

Inne på Sida räknar man nu på hur bantningarna av budgeten ska göras.

Oklart hur biståndet påverkas då kostnaden för mottagande minskar

Kostnaderna för flyktingmottagandet blir flera miljarder kronor lägre än vad Migrationsverket räknade med då biståndet skulle räknas av. Men det är ännu oklart hur det kommer att påverka biståndet.

När Migrationsverket gjorde en snabbprognos strax efter Rysslands attack på Ukraina var bedömningen att kriget skulle leda till att 76 000 flyktingar skulle komma till Sverige det första halvåret. Migrationsverket gjorde då en prognos på vad det skulle kosta att finansiera mottagandet av flyktingar. Regeringen beslutade därefter att nästan 9,2 miljarder kronor skulle räknas av från biståndet, utöver de 1,1 miljarder som det fattades beslut om förra året. Vilket landar i en avräkning på 10,3 miljarder.

Besparingen ska nu göras på både Utrikesdepartementet och biståndsmyndigheten Sida som inom kort ska presentera en plan för hur dessa besparingar ska genomföras.

Uppdaterad prognos

Förra veckan kom dock Migrationsverket med en uppdaterad prognos som kan ändra hela ekvationen. Enligt den nya bedömningen så kommer det 80 000 ukrainska flyktingar till Sverige under hela året, inte första halvåret som den tidigare bedömningen. 

Migrationsverket har därför tagit fram en ny beräkning för kostnaderna och kommit fram till en kostnad på 6,4 miljarder kronor i stället för 10,3 miljarder.

Det innebär att avräkningarna borde kunna bli kring 3,9 miljarder kronor mindre än vad bedömningen var för en månad sedan. Trots den ändrade prognosen så räknar nu biståndsaktörer med att göra avräkningar, enligt den tidigare prognosen.

Kritik mot regeringen

I slutet av denna vecka ska Sida komma med besked om hur verksamheten ska bantas.

Martin Nihlgård, generalsekreterare för Individuell människohjälp (IM), är kritisk till att regeringen inte uppdaterat avräkningarna och går på Migrationsverkets senaste prognos.

– Det är mycket pengar det handlar om och även om dessa pengar kanske kan betalas tillbaka i slutet av året så finns risken att de besparingar vi gör nu kan leda till att våra samarbetsorganisationer inte längre finns kvar då, säger Martin Nihlgård

Biståndsministern kommenterar

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) skriver i en kommentar till OmVärlden att kriget i Ukraina ledde till en stor kris som inte fanns planerad i budgeten.

"Regeringen har i vårändringsbudgeten förberett oss utifrån Migrationsverkets huvudscenario att 76 000 ukrainska flyktingar ska komma till Sverige fram till halvårsskiftet. Vi har därför i enlighet med DAC-reglerna, avsatt 9,2 miljarder kronor för avräkningar på biståndet för att humanitärt kunna stötta, mestadels kvinnor och barn på flykt från Putins krig. Exakt hur mycket som kommer avräknas av de avsatta kostnaderna kommer att avgöras av hur många ukrainska medborgare som kommer till Sverige. Migrationsverkets senaste prognos indikerar att biståndskostnaderna för flyktingar kan bli lägre. Det skulle vara önskvärt, men det är i nuläget för tidigt att veta hur verkligheten kommer se ut."

Fotonot: Siffrorna om avräkningen har uppdaterats.

Mer läsning