Textilfabriken Rana Plaza kollapsade 2013 i Savar, Bangladesh.

Textilfabriken Rana Plaza kollapsade 2013 i Savar, Bangladesh.

Osäkerhet kring säkerhetsavtal för textilfabriker i Bangladesh

Efter den förödande kollapsen i textilfabriken Rana Plaza i Bangladesh, togs ett avtal fram mellan fackliga organisationer och företag för att förbättra säkerheten i Bangladeshs klädindustri. Den sista augusti löper avtalet ut och än har parterna inte enats om någon förlängning. 

Den 24 april 2013 kollapsade textilfabriken Rana Plaza i Savar, Bangladesh. 1 134 människor miste livet och 2 500 skadades allvarligt till följd av kollapsen. Det gör tragedin till en av de värsta i sitt slag.

Det var efter kollapsen som ett juridiskt bindande säkerhetsavtal kom på plats som innebar åtaganden för såväl de fackliga organisationerna som för klädföretagen. Problemet med undermåligt byggda fabriker har inte varit unikt för Rana Plaza och det fanns ett utbrett problem med byggnader som stod på instabil mark, pelare och balkar som inte klarade att bära upp våningsplanen och brist på nödutgångar.

– Innan katastrofen i Rana Plaza hade liknande händelser skett i andra fabriker och det var inte första gången man fick kännedom om den här problematiken, säger Maria Sjödin, policyrådgivare på organisationen Fair Action.

I säkerhetsavtalet som undertecknades efter kollapsen fanns krav på fungerande nödutgångar, kontroll av byggnadens stabilitet och brandsäkra elektriska ledningar. Avtalet innefattade även att oberoende kontroller skulle genomföras där klädföretagen varit tvungna att bidra till reparationer om brister upptäcktes.

– Det här har varit väldigt framgångsrikt och över två miljoner anställda i Bangladesh har kunnat gå till tryggare arbetsplatser, säger Maria Sjödin.

Den 31 maj i år löpte avtalet ut och företagen kom överens om en tillfällig förlängning av avtalet under tre månader. Den sista augusti löper även det tillfälliga avtalet ut och än har parterna inte enas om något nytt avtal.

– Förhandlingarna har dragit ut på tiden, men nu hoppas vi verkligen att ett avtal kommer på plats.

H&M har dragit tillbaka löfte

Svenska H&M är ett av de företag som under våren dragit tillbaka sina löften och inte gått med på ett nytt bindande avtal, enligt en sammanställning från organisationen Clean Clothes. Sammanställning omfattar de bolag som har fler än 75 leverantörer i Bangladesh eller bolag som sitter med i förhandlingskommittén kring avtalet. H&M uppfyller båda kriterier.

När OmVärlden kontaktar H&M skriver bolaget i ett skriftligt svar att de fortfarande är engagerade i att bidra till brand- och byggnadssäkerheten vid textilfabrikerna i Bangladesh. H&M uppger att man vill ”säkerställa att avtalet blir en hållbar industrilösning, med lika representation från fackföreningar, branschen och internationella varumärken” och att man därför valt att fokusera på att stärka RSC.

RSC är ett nationellt organ i Bangladesh som arbetar med att säkerställa arbetsplatsernas säkerhet på lång sikt. Fackföreningar har tidigare uttryckt en oro för att RSC inte innehåller juridiskt bindande åtaganden för de enskilda varumärkena. Det innebär att klädföretagen inte varit juridiskt bundna att finansiera reparationer i fabrikerna, rapporterar the Guardian.

H&M uppger i ett mejl till OmVärlden att man är villig att teckna ett juridiskt bindande avtal och att bolaget är positiva till en oberoende övervakningsinstans i avtalet. H&M skriver samtidigt att ”en majoritet av alla internationella varumärken måste vara ombord för att branschövergripande förändringar ska ske, H&M arbetar nu för att skapa en lösning tillsammans med branschen och fackföreningar som välkomnar alla märken, som åtar sig att följa överenskomna standarder och protokoll för byggande, brand- och elsäkerhet, att delta”.

Försiktigt positiva

Organisationen Fair Action, som representerar Clean Clothes verksamhet i Sverige, är försiktigt positiva till H&M:s uttalande, men framhåller att det nu är ont om tid innan avtalet löper ut och att organisationen vill se ett flerårigt avtal på plats som även utvidgas till fler produktionsländer.

– Vi är positiva till att H&M är öppna för ett avtal som är juridiskt bindande för varje klädföretag med oberoende övervakning av deras åtaganden i avtalet. Nu vill vi se att de går från ord till handling och får ett flerårigt avtal på plats. H&M sitter i förhandlingskommittén och bär därför ett extra stort ansvar för att få till den här förlängningen som ska vara en gemensam standard för alla klädföretag, säger Maria Sjödin, policyrådgivare på Fair Action.

OmVärlden har även varit i kontakt med fler svenska företag som har klädproduktion i fabriker i Bangladesh. Ett av dem är Lindex. I ett mejl skriver klädkedjans hållbarhetschef, Anna-Karin Dahlberg, att frågan om textilarbetares hälsa och säkerhet är mycket viktig för Lindex.

– För närvarande pågår förhandlingar kring ett nytt avtal och ett beslut kommer att tas den 31 augusti. The Accord (säkerhetsavtalet, reds.anm.) är ett framgångsrikt initiativ som har gjort arbetsplatser säkrare för miljontals textilarbetare och vi står bakom ett nytt avtal för att fortsätta det viktiga arbetet och upprätthålla de framsteg som gjorts. Vi ser positivt på att avtalet blir juridiskt bindande och att det även i fortsättningen ska övervakas av oberoende parter, skriver Anna-Karin Dahlberg.

Hon uppger även att Lindex är positiva till att få liknande säkerhetsavtal på plats i fler länder än Bangladesh.

– Om ett liknande avtal skulle bli aktuellt i länder där vi har produktion, skulle det kunna användas för att öka säkerheten och förbättra hälsan för arbetare även där.

Hänvisar till förhandlingar

Klädkedjan Brothers uppger för OmVärlden att man ser positivt på det arbete som åstadkommits hittills och att man därför även är positiva till ett nytt avtal. Kedjan hänvisar dock till att förhandlingar kring framtidens avtal pågår just nu och därför vill Brothers återkomma när förhandlingarna är klara och beslut har fattats.

Maria Sjödin, policyrådgivare på Fair Action, poängterar att tiden är knapp och att det nu inte är läge att vänta.

– Eftersom den nuvarande förlängningen av avtalet för Bangladesh löper ut om mindre än två veckor är det inte läge att vänta och se, nu måste företagen steppa upp om det ska bli något avtal.

OmVärlden har även varit i kontakt med klädkedjan Kappahl som också har produktion i Bangladesh. Kappahl svarar att bolaget är villiga att skriva på ett avtal som är juridiskt bindande förutsatt att det finns en överenskommelse mellan företagen och fackföreningarna.

De svarar också ja på att inkludera oberoende övervakning av sina åtaganden i avtalet och är även villiga att utöka avtalet till fler länder.

Mer läsning

Utfiskning och klimatförändring hänger ihop. I OmVärlden podd berättar Isabella Lövin om sin nya bok ”Oceankänslan”.

Avsnitt 145: En ny berättelse om oceanen

I boken ”Oceankänslan” berättar Isabella Lövin om hur utfiskning går att koppla till klimatförändringar och om hur utvecklingsfrågor och klimatfrågan hänger samman. Men också om behovet av en ny berättelse – och vad denna kan vara.