liyasu Abbas öser upp avföring i Tudun Bojuwa-området i Nigeria. En av många sanitetsarbetare som arbetar utan skyddsutrustning.

liyasu Abbas öser upp avföring i Tudun Bojuwa-området i Nigeria. En av många sanitetsarbetare som arbetar utan skyddsutrustning.

Pandemin har förvärrat villkoren för sanitetsarbetare

Sanitetasarbetare utan skyddsutrustning och rent vatten att tvätta sig i. Så ser situationen ut för många av de som arbetar med att hålla igång avloppen i världens fattiga länder. Förhållanden som försämrats under pandemin enligt WaterAid. 

Brist på toaletter är ett stort problem i många tätbefolkade områden, inte minst Indien och Bangladesh. Till det är även avloppssystemen underdimensionerade till de stora befolkningarna och väldigt slitna. Det blir ofta stopp som måste åtgärdas. 

Det är här som sanitetsarbetare kommer in, en arbetskår med lågt anseende som tömmer latriner och rensar avlopp. Det är ett utsatt arbete som ofta leder till sjukdom eftersom många saknar skyddstutrustning och inte heller har möjlighet att tvätta händerna under sitt arbete.

I en ny rapport från WaterAid belyser man att sanitetsarbetare utsatts extra hårt under pandemin.  Samhällen över hela världen har stängts ner för att minska smittspridning och rädda liv. Men miljoner sanitetsarbetare har inte kunnat stanna hemma eller hålla social distans eftersom deras arbete är så grundläggande för att samhällen ska fungera.

Rapporten publiceras med anledning av världstoalettdagen den 19 november, en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma vikten av toaletter och sanitet.  I rapporten ”The Forgotten Frontline Workers” framgår bland annat att:

• 40 procent av de sanitetsarbetare som intervjuats i Indien, och 39 procent i Bangladesh, uppger att de inte har möjlighet att tvätta händerna på jobbet.

• Var tredje sani tetsarbetare i Nepal erbjuds ingen skyddsutrustning (som handskar, munskydd, skyddsoveraller eller stövlar) av sin arbetsgivare.

• 48 procent av sanitetsarbetarna i Bangladesh upplevde minskade inkomster under pandemin, trots att många av dem har arbetat mer.

– Idag saknar 1,7 miljarder människor i världen tillgång till en toalett. Det orsakar barnadödlighet, kolerautbrott och mänskliga katastrofer. Det är helt uppenbart att världen behöver fler toaletter. Men det får inte ske på bekostnad av sanitetsarbetares villkor. Våra samhällen fungerar på grund av det arbete som de utför, och de måste skyddas. Både av skyddsutrustning som handskar och munskydd, men också av lagstiftning och sociala skyddsnät. Allt annat är ett svek mot deras rättigheter, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid Sverige, i en kommentar.

Mer läsning