Minröjare plockar bort gamla missiler med explosiva stridsspetsar som använts som bjälkar i ett hus i norra Afghanistan. 

Minröjare plockar bort gamla missiler med explosiva stridsspetsar som använts som bjälkar i ett hus i norra Afghanistan. 

Pandemin stoppar inte minröjning

Den 4 april uppmärksammas den internationella dagen för minröjning. Enligt biståndsmyndigheten Sida har arbetet med minhantering och andra explosiva lämningar fortgått som vanligt under pandemin.

När invånarna i byn Qizilabad återvände efter att byn återerövrats från talibanerna var de tvungna att bygga upp flera förstörda hus. Byn ligger i närheten av flygplatsen i Mazar-e-Sharif, i norra Afghanistan.

I en gammal vapendepå nära flygplatsen hittade byborna tre meter långa missiler, utan tändningsanordningar. Missilerna användes som bjälkar i husen.

När minröjningsorganisationen Danish Demining Group (DDG) besökte byn upptäckte de att stridsspetsarna i missilerna fortfarande satt kvar. De kunde bistå byborna att plocka bort stridsspetsarna.

Insatsen var en av många insatser för att röja minor och andra explosiva lämningar som genomfördes förra året, pandemin till trots. Enligt Sida ställdes stora delar av minröjningsaktiviteterna in i början av pandemin för att sedan återupptas under andra halvåret.

Totalt finansierar Sida minröjning och informations- och utbildningskampanjer om faror med minor och andra explosiva lämningar av krig i 13 länder i världen, bland annat DDG:s arbete i Afghanistan. En stor del av röjningsarbetet görs med säkerhetsavstånd varför restriktioner kring covid-19 inte påverkar verksamheten nämnvärt. Däremot påverkas utbildningsinsatserna.

Förra året avsatte Sida 90 miljoner kronor till minhantering, vilket var något mer än de 82 miljoner som avsattes 2019. Detta efter 160 miljoner kronor året innan.

– Sverige ökade vårt bistånd till arbetet ganska kraftigt under 2018–2020, jämfört med föregående år, mycket tack vare vår Hållbar fred-strategi som gett ökad finansiering, och även att Irakstrategin finansierat mycket minröjning, säger Erik Pettersson på Sida.

Utöver Afghanistan och Irak utförde Sida minhanteringsinsatser även i Jemen, Libyen, Syrien, Angola, Myanmar, Colombia, Nigeria, Ukraina, Zimbabwe, Sudan och Bosnien-Hercegovina under förra året.

Erik Halkjaer