Val I Ghana 2020. En rapport från EBA pekar på att valstödet måste stärkas

Val I Ghana 2020. En rapport från EBA pekar på att valstödet måste stärkas

Rapport EBA: Valstödet måste moderniseras

En liten del av Sveriges demokratibistånd går till valstöd. I en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) konstaterar utredarna att det är ett stöd som inte hängt med i utvecklingen och att omtag krävs. 

För några dagar sedan kom Idea med en rapport om att demokratin är på tillbakagång i stora delar av världen. En av de viktigare delarna i en fungerande demokrati är förstås att val kan genomföras på ett rättssäkert och objektivt sätt. 

Det är där som valstöd kommer in, en sektor av demokratibiståndet. Nu rör det sig inte om några större summor som går till valstöd. Från Sverige är det enligt Openiads statistik mellan 40-80 miljoner årligen, vilket motsvarar 0,4 – 0,9 procent av det totala biståndet.

Stödet handlar bland annat om att se till att valprocessen kan genomföras så att det går att lita på ett valresultat. Hur informeras människor om valet, finns det valurnor, kan folk registrera sig och komma till valplatsen, görs det otillbörlig påverkan på väljarna och så vidare? Valobservationer där utomstående kontrollerar om valet gått rätt till är inte en del av valstödet. 

Måste vara mer up-to-date

För att få en bild av valstödet har en grupp författare gjort enkäter och fokusgruppsintervjuer med personer i sektorn. Bilden som framträder är att kvaliteteten av detta stöd har ökat till viss del, men att det krävs mycket mer för att vara up-to-date med den negativa utveckling som skett.

– Mycket har hänt de senaste 5-6 åren som förändrat spelplanen. Vi ser alltmer hur politiker köper och riggar val, att proganda flyttat ut till sociala medier och påverkansexperter som Cambridge Analytica lyckas manipulera valprocesser. Allt detta sammantaget innebär att även de som arbetar med valstöd måste vara mer uppdaterade, säger Mats Hårsmar, biträdande kanslichef på EBA.Studien från EBA 

anser att det råder en diskrepans mellan principer och praktik och bristande samarbete och kommunikation mellan olika aktörer.  Ett annat problem de pekar på är korta tidsramar och hög personalomsättning vilket innebär att oerfarna handläggare ges ansvar för komplexa och riskfyllda planerings- och finansieringsbeslut. 

- En utsänd handläggare till en ambassad med ansvar för samhällsstyrning har numera ett kontrakt på tre år. Det innebär att den personen i bästa fall kan övervara ett val. Sedan gäller det att kunna föra över kunskapen till de som kommer efter. Utredarnas bild är att det på många länders ambassader ofta är juniora handläggare som får dessa uppdrag, säger Mats Hårsmar. 

Han påpekar att det även inom Sida saknas direkt utbildning i valstöd

- Men det är något som diskuteras, tillägger han.

Mer läsning

Till vänster: Ahmad Baroudi, chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. Till höger: Attacker på skolor, sjukhus och den civila infrastrukturen påverkar barnen på olika sätt. Denna bild är från undervisning i sydvästa Jemen.

Vad gör ni i Jemen Rädda Barnen?

Efter vapenvilan inletts är det fortfarande stöd från det internationella samfundet som behövs i Jemen, enligt Ahmad Baroudi som är chef för kommunikationsarbetet för Rädda Barnens arbete i Jemen. OmVärlden frågade honom vad som egentligen händer i landet just nu.