EU-länderna minskade sitt bistånd 2021, visar en ny rapport.

EU-länderna minskade sitt bistånd 2021, visar en ny rapport.

Rapport från Concord: EU-ländernas bistånd sjunker

Andelen som EU avsätter till bistånd sjunker. Dessutom används biståndet allt mer för att gynna ländernas intressen, visar en rapport från plattformen Concord. 

Varje år sedan 2005 så släpper plattformen Concord en rapport om biståndet i EU-länderna. Sedan flera årtionden har målet varit att EU-länderna ska avsätta 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst till bistånd. Men länderna inom unionen ligger långt ifrån det målet.

I EU är det endast Luxemburg, Sverige, Danmark och Tyskland som lever upp till det. Årets rapport visar dessutom att biståndet nu sjunker och 2021 var det i genomsnitt 0,48 procent av BNI. Det är en minskning då det föregående år uppgick till 0,5 procent. Minskningen av biståndet beror på att biståndet inte höjdes då ekonomierna började ta fart igen efter pandemin. 

Sverige har som mål att ha ett bistånd på en procent av BNI. Den inrapporterade siffran på 0,92 procent beror, enligt Concord, på att pengarna redovisades i förskott 2020, då det var 1,14%.

De tre EU-länder som ökade sitt bistånd 2021 var Italien, Slovenien och Estland. Medan Grekland, Sverige och Nederländerna var de tre länder som minskade sitt bistånd mest.

Kritik mot vaccinhantering

Rapporten riktar kritik mot hur EU hanterat vaccineringen mot covid-19. Unionen har gett många doser till fattigare länder. Samtidigt har flera länder räknat överblivna doser som bistånd. Unionen var tidig med att teckna vaccinavtal och köpte upp 3,5 fler doser än vad befolkningen i EU behövde, vilket gjorde att fattiga länder fick svårt att få tag på vaccin. Flera av de doser som senare skänktes var gamla och höll inte heller tillräckligt hög medicinsk standard. 

En annan tendens verkar vara att EU-länderna använder biståndet för att uppnå sina egna politiska mål. Mycket av biståndet går till EU:s närområde och till övre medelinkomstländer. Dessutom ökar andelen lånebistånd i stället för gåvobistånd.

EU satsar på infrastruktur

Concord följer också hur det går med EU:s stora projekt Global gateway. Det är ett investeringsprogram inom EU som till stor del ska använda sig av biståndsmedel. Motsvarande 3000 miljarder svenska kronor ska mellan 2021 – 2027 satsas på infrastruktur och andra förbindelser inom och mellan utvecklingsländer. Satsningen kan sägas vara EU:s motsvarighet till de stora satsningar som Kina nu gör på infrastruktur runt om i världen. 

Projektet lanserades i september förra året och några resultat har ännu inte inrapporterats.

EU:s bistånd

EU och medlemsstaterna spenderade 65,5 miljarder euro, 43 procent av världens officiella bistånd, 2021. 

Sverige är en av EU:s största givare när det gäller klimatfinansiering. Till exempel ger Sverige 55,3 procent av sitt klimatbistånd till anpassningsåtgärder. Genomsnittet i EU är 43 procent till anpassning.

Källa: Concord

Mer läsning