Åtta av tio sömmerskor i Bangladesh uppger att de har sett eller varit utsatta för våld eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Åtta av tio sömmerskor i Bangladesh uppger att de har sett eller varit utsatta för våld eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Rapport: Svenska modejättar brister i arbetet mot sexuellt våld

Våld och trakasserier mot kvinnor är ett välkänt problem på textilfabriker i Asien. Samtidigt fanns könsbaserat våld inte med i riskanalysen hos fem av sex modeföretag som föreningen Fair Action granskat. 

Att få kläder kastade på sig, bli skriken på eller erbjuden förlängt kontrakt i utbyte mot sexuella tjänster det är några av vittnesmålen från fabriker i Bangladesh och Indien. I en ny studie från Indien uppger 90 textilarbetande kvinnor som intervjuats att de har bevittnat eller blivit utsatta för våld eller trakasserier.

Fair Actions rapport visar att varken Åhléns, Indiska, Gina Tricot, Nellys eller Cellbes nämnde könsbaserat våld och trakasserier i sin riskanalys av mänskliga rättigheter. Det gjorde däremot Kappahl. Samtliga av de sex företag som granskats av Fair Action importerar kläder från Indien. 

– Vi är besvikna på Gina tricots brist på förbättringsåtgärder. I deras kommentar till rapporten svarar de enbart att de behöver förtydliga sin kommunikation, säger Maria Sjödin på Fair Action. 

Vågar sällan berätta

Maria Sjödin säger att de uppförandekoder och privata kontroller som görs i dag inte räcker. I kontrollerna vågar utsatta kvinnor sällan berätta om vad de upplevt. 

– Det är väldigt viktigt att man arbetar med att se till att kvinnor har möjlighet att vara med i facket eftersom det påverkar maktbalansen och gör att de anställda blir mindre rädda för repressalier, säger Maria Sjödin.

Ett positivt exempel är, enligt henne, ett initiativ där H&M ingått ett juridiskt bindande avtal med lokala fackföreningar i Indien om att förebygga våld mot kvinnorna i fabrikerna. 

– Inget av de sex granskade företagen har lovat krafttag, men Kappahl uppger i alla fall att de behöver ta ett större grepp om frågan, säger Maria Sjödin.

På den internationella kvinnodagen lade Gina tricot upp ett inlägg där man bland annat skriver att man för ett företag bestående av 97 procent kvinnor som arbetar för kvinnor.

– Det är blir ihåligt när de försöker kapitalisera och sälja mer kläder utan att de faktiskt gynnar kvinnors rättigheter, säger Maria Sjödin.

Företagen svarar på kritiken

Rebecka Watkins, hållbarhetschef på Gina tricot svarar på kritiken och säger att de inte accepterar könsbaserat våld under några omständigheter. Hon säger att de både arbetar med att följa upp att leverantörerna följer detta samt att Gina tricot stärker kvinnors rättigheter genom att samarbeta med bland andra UN-women och amfori BISCI, en organisation som arbetar för att stärka företags sociala ansvar i varukedjorna. 

Nellys, Cellbes, Kappahl, Åhléns och Indiska uppger till OmVärlden att de ser över sitt hållbarhetsarbete.

Mer läsning