Utrikesminister Ann Linde tänker inte ge en spänn till talibanerna.

Utrikesminister Ann Linde tänker inte ge en spänn till talibanerna.

Regeringen sätter stort hopp till Svenska Afghanistankommittén

”Inte en spänn ska gå till talibanerna”, twittrade Sveriges utrikesminister Ann Linde efter en presskonferens om Sveriges agerande efter talibanernas övertagande i Afghanistan. Regeringen ska nu se över biståndet till landet. 

Det råder stor osäkerhet kring situationen i Afghanistan. Klart är att den afghanska regeringen avgått, president Ashraf Ghani lämnat landet och att talibanerna tagit makten.

Från centralt håll har talibanledningen meddelat att man ska tillsätta en interimsregering. Hur den ska se ut är oklart.

– Frågan är vad det blir för slags interimsregering. Om talibanerna öppnar för en försonande modell, tar in representanter för andra grupper och etablerar något som inte är totalt isolerat från omvärlden, och öppnar för fortsatt assistans till lokalbefolkningen? Det är viktigt att behålla det som byggts upp, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén (SAK).

SAK har stor erfarenhet av att arbeta i Afghanistan även under talibanstyre. Senast talibanerna styrde Afghanistan hade SAK fler än 11 000 anställda och en ungefärlig budget på 100 miljoner kronor, varav den svenska biståndsmyndigheten Sida stod för en dryg tredjedel. 

Sex gånger större stöd

Sedan 2001, då talibanerna förlorade makten, har Sidas stöd till SAK ökat från 35 till 200 miljoner kronor per år. Antalet anställda har minskat till 6 400, men då har lönerna och personalkostnaderna i landet ökat de senaste 20 åren, understryker Andreas Stefansson. 

Under 1990-talet var SAK den största mottagaren av svenskt bistånd i Afghanistan. Sedan Sverige inledde sitt stöd till Världsbankens fond för återuppbyggnad, Afghan reconstruction Trust Fund (ARTF), 2004, är SAK den näst största mottagaren av svenskt bistånd i Afghanistan.

För tjugo år sedan gav Sverige 212 miljoner kronor till Afghanistan. Förra året bestod biståndet av mer än 1 miljard kronor. Totalt har Sverige gett 13,6 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan sedan 2001. 

I tidigare uttalanden har både utrikesminister Ann Linde och Sida sagt att om talibanerna tar över måste biståndet omprövas. Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, gick så långt som att han i princip omöjliggjorde fortsatt stöd till ARTF, vid ett talibanövertagande. Ann Linde twittrade också under kvällen, söndagen den 15 augusti, att ”inte en spänn så gå till talibanerna”.

Analyserar möjligheter

På Sida pågår just nu arbetet med att se över det fortsatta stödet till Afghanistan. Maria Lundberg är enhetschef för Afghanistan på Sida.

– Inte allt bistånd går via den afghanska staten. Vi måste försäkra oss om att våra andra partners och organisationer vi jobbar med kan fortsätta verka i landet. Det är vad vi gör nu, analyserar deras möjligheter och framtid, med tanke på att vi nu får en talibanregim, säger Maria Lundberg.

På Sida vill man inte dra några slutsatser av talibanernas maktövertagande än, men att det kommer att påverka biståndet och även Sidas partners är de säkra på. Maria Lundberg förstår Per Olsson Fridhs oro över stödet via ARTF, men Sverige är inte ensam givare till fonden och bör därför inte fatta ett eget beslut om ett eventuellt avslut. 

– Det är viktigt att man fattar ett gemensamt beslut, säger hon. 

Att SAK framöver kommer att få en mer central roll i det svenska biståndet är uppenbart. Under en presskonferens på söndagen den 15 augusti nämner Ann Linde organisationen, dess företrädare och arbete vid flera tillfällen. Hon menar att om SAK kunnat arbeta med hälsovård och utbildning under talibanstyre tidigare borde det gå även framöver.

Beredda att bistå FN

Om stödet till ARTF avbryts blir SAK återigen den största mottagaren av svenskt bistånd. Andreas Stefansson säger till OmVärlden att organisationen är beredd att samordna med andra organisationer för att även bistå FN:s olika organ att nå lokalbefolkningen.

– FN kommer att få en väldigt viktig roll med sina klustersystem i olika sektorer och behöver titta på andra sätt än idag att nå ut till människor på landsbygden, säger Andreas Stefansson.

På Sida säger Maria Lundberg att SAK:s möjligheter att fortsätta verka är ganska goda.

– SAK är en av de mest robusta och resilienta partners vi har i Afghanistan, men de kommer nog inte att gå opåverkade genom det här och det kan finnas andra partner som det också är angeläget att fortsätta stödja, som till exempel International Media Support som stöttar landets journalister.

Sidas stöd till International Media Support (IMS) ligger på 33 miljoner kronor för perioden 2017–2021. Exakt hur IMS kan stötta journalister under ett talibanstyre som kan begränsa pressfrihet, vet inte Maria Lundberg. Det är också en av de saker som Sida nu ska analysera.

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh har inte möjlighet att svara på OmVärldens fråga om stödet till ARTF nu avbryts, men på twitter skriver han att ”Vi vet vad talibanerna är kapabla till. Afghanistans folk behöver oss mer än någonsin. Sverige kommet inte att överge. Men situationen kommer kräva nya typer av insatser. På nya sätt. Varje flicka som får lära sig läsa är ett motstånd mot talibanernas regim. För dem kämpar vi på.”

Per Olsson Fridh upprepar sin kollega, utrikesminister Ann Lindes, uttalande ”att inga medel ska komma till ett taliban-lett styre.” Just nu analyserar regeringen situationen tillsammans med sina partners, som SAK, FN, Världsbanken och Sida, fortsätter han. 

Mer läsning