Mikael Damberg (S) vill i partiets skuggbudget satsa 2,5 miljarder mer än regeringen på biståndet. Men satsningen är lägre än enprocentsmålet som partiet tidigare stått bakom.

Mikael Damberg (S) vill i partiets skuggbudget satsa 2,5 miljarder mer än regeringen på biståndet. Men satsningen är lägre än enprocentsmålet som partiet tidigare stått bakom.

S överger enprocentsmålet för 2023

Socialdemokraterna har kritiserat M och SD för deras neddragningar av biståndet. Men när partiet nu lägger sin skuggbudget överger de enprocentsmålet för nästa år.

Nu har oppositionen lagt sina skuggbudgetar. Socialdemokraterna vill höja biståndet med 2,5 miljarder kronor jämfört med det förslag som regeringen nyligen la. Samtidigt är Socialdemokraternas förslag lägre än det tidigare målet som är att en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) ska avsättas till bistånd.

Mikael Damberg, socialdemokraternas ekonomiska talesperson, säger till Ekot:

– Regeringen gör en kraftig slakt av biståndet och den blir så stor att det blir orimligt för oss att göra det till vår största prioritering i budgeten. För oss går alltid välfärden främst.

Biståndsmål avskaffades

När regeringen den 8 november presenterade sin budget så stod det klart att Sverige nu överger det mål som funnits i årtionden och säger att en procent av BNI ska avsättas till bistånd. I stället siffersattes biståndsbudgeten. Den ska uppgå till 56 miljarder per år de kommande tre åren. Det finns alltså inte längre någon koppling mellan hur den svenska ekonomin utvecklas och nivån på biståndet.

Den nya regeringen har dock varit tydlig med att det innebär en neddragning. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) sa att besparingen på biståndet blir cirka 7,3 miljarder kronor nästa år, jämfört med om Sverige hade bibehållit enprocentsmålet.

Vill se en återgång

Socialdemokraterna har – precis som alla andra partier utom M och SD – velat behålla enprocentsmålet. Men i den skuggbudget S nu presenterar så överger partiet det målet tillfälligt. S vill göra andra prioriteringar 2023.

Samtidigt vill partiet markera att de anser att biståndet är viktigt i en tid då fattigdomen i världen ökar. De lägger därför 2,5 miljarder mer nästa år och 2,8 samt 3,1 miljarder mer de två efterföljande åren. I skuggbudgeten skriver partiet att ambitionen är att gå tillbaka till målet senare.

Concord, som är en plattform för 81 biståndsorganisationer, reagerar starkt på beskedet.

”Vi är förstås förvånade och djupt besvikna” skriver de i ett mejl till OmVärlden.

– Det världen behöver nu är modiga länder som visar globalt ledarskap. Det är skamligt att Socialdemokraterna inte tar den rollen i sin skuggbudget, säger Cecilia Nilsson Kleffner, Concords verksamhetschef, i en kommentar.

Socialdemokratiska Palmecentret är också besvikna över partiets skuggbudget.

Generalsekreteraren Anna Sundström skriver i ett mejl:

”I en humanitärt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt mycket orolig tid inte enbart i vårt närområde utan i hela världen, där de som drabbas hårdast i vanlig ordning är de fattigaste, väljer inte bara regeringen, utan även Socialdemokraterna att inte hedra det svenska 1-procentsmålet.”

Hon tillägger att beslutet är beklagligt i en tid då demokratin i värden backar och hungern och oroligheterna ökar.

MP vill höja biståndet kraftigt

I dag presenterade även Miljöpartiet sin skuggbudget. De vill se en kraftigt höjning av biståndet och vill att Sverige ska avsätta 1,25 procent av BNI.

Partiet vill även att Sverige ska avsätta 200 miljoner kronor till den fond som världens länder kom överens om på COP 27 och som ska användas för att ersätta skador som uppstått på grund av klimatkrisen.

Mer läsning