Statsminister Ulf Kristersson mötte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev den 15 februari 2023 och talade bland annat om det svenska stödet till Ukraina. Den svenska regeringen gav strax före jul Sida i uppdrag att komma med en analys om hur stödet till Ukraina skulle utformas. Nu har biståndsmyndigheten kommit med sin rapport.

Statsminister Ulf Kristersson mötte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev den 15 februari 2023 och talade bland annat om det svenska stödet till Ukraina. Den svenska regeringen gav strax före jul Sida i uppdrag att komma med en analys om hur stödet till Ukraina skulle utformas. Nu har biståndsmyndigheten kommit med sin rapport.

Så vill Sida utforma stödet till Ukraina

Ett ökat stöd till Ukrainas ekonomiska återhämtning och framtida EU-medlemskap, parallellt med humanitärt fokus och arbete mot våld. Det är vad Sida föreslår i sin utredning till regeringen. Biståndet till Ukraina väntas öka avsevärt och på Sida har man förberett sig.

Efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina för snart ett år sedan har miljontals människor försatts på flykt och det Ukrainska samhället har prövats hårt. Den nytillträdda svenska regeringen lovade i höstas avsevärd ökning av den svenska biståndet till Ukraina, som ska bli Sveriges största biståndsland.

Sida fick i uppdrag att komma med en analys av hur ett ökat stöd till Ukraina skulle kunna utformas. I går, den 15:e februari, lämnades rapporten in.

Sida fick i uppdrag att komma med en analys av hur ett ökat stöd till Ukraina skulle kunna utformas. I går lämnades rapporten in. Sida föreslår att det fortsatta samarbetet ska bygga vidare på och vidareutveckla det som redan görs. Den nuvarande reformstrategin, som där Ukraina ingår, har under krigets första år har visat sig vara så pass flexibel att man kunnat stötta landet på ett bra sätt, uppger Lisa Fredriksson, chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika.

– På kort sikt handlar det om det mest humanitära, minröjning och psykosocialt stöd. På medellång sikt är det reformerna som Ukraina behöver stöd i, säger Lisa Fredriksson.

Satsningar på trygghetssystem

Sida föreslår därför att stödet ska prioritera områdena sociala trygghetssystem, civil infrastruktur, minhantering, psykosocialt stöd och långsiktiga lösningar för internflyktingar. Men, påpekar Lisa Fredriksson, det är avgörande i detta läge av kriget att arbeta parallellt med det humanitära, det fredsskapande och säkerhetsmässiga samt mer långsiktiga mål. 

– Stödet till Ukraina är inte en linjär linje, där man gör det ena först och det andra sedan.

På längre sikt ska Ukrainas EU-integration prioriteras, samt att samhället byggs upp på ett hållbart sätt, enligt rapporten. Stödet till Ukrainas ekonomiska återhämtning föreslås öka och ges i flexibel form, som exempelvis budgetstöd vilket inget ges i dag. 

– I och med att det är så mycket av den ekonomiska utvecklingen som har slagits sönder så ser vi att där behöver vi göra ännu mer, säger Lisa Fredriksson.

Dessutom bör biståndet användas för att få privata investeringar som kan vara med och finansiera återuppbyggnaden av Ukraina.

– Vi får många förfrågningar från företag nu om hur de kan komma in. Vår nya biståndsminister är också utrikeshandelsminister, så kanske finns det något vi kan göra där för att förstärka möjligheten för handel, säger Lisa Fredriksson.

Sida tittar också på ett sätt att kunna använda sitt garantiinstrument, trots att det är en krigssituation. 

Ny Ukrainapool

Ytterligare en förändring som Sida föreslår är att stödområdet Fredliga och inkluderande samhällen ändras till Fred och säkerhet och får två nya strategimål som är anpassade till den krigssituationen: Stärkta förutsättningar för mänsklig säkerhet och skydd mot våld och stärkta förutsättningar för social sammanhållning, där ansvarsutkrävande för krigsbrott kan vara en del.

Det är inte klart ännu om det blir en ny strategi för Ukraina eller om styrningen kommer att ske på något annat sätt. Men på Sida har man förberett sig för att kraftigt utöka personalstyrkan som jobbar med Ukraina, genom att skapa en pool av personer som är beredda att med kort varsel ansluta till Ukrainaarbetet.

– En ambitionshöjning kommer att komma och, tror vi, stora volymer, säger Lisa Fredriksson.

Mer läsning