Sidas anslag minskar med 25 procent på grund av regeringens avräkning för flyktingmottagande

Sidas anslag minskar med 25 procent på grund av regeringens avräkning för flyktingmottagande

Så tvingas Sida spara då biståndet ska räknas av

”Det kommer att bli allvarliga konsekvenser för människor i fattigdom”. Carin Jämtin, Sidas generaldirektör är bekymrad efter att regeringen beslutat minska deras budget med 25 procent. I princip alla sektorer kommer att drabbas. 

I regeringens vårbudget kom som väntat en biståndsavräkning på grund av flyktingkrisen i Ukraina och de kostnader som väntas belasta samhället. Totalt rör det sig om 10,3 miljarder kronor. Det motsvarar 18 procent av biståndsramen men, enligt regeringen, så är lägre än de avräkningar som gjordes exempelvis 2015 som då motsvarade 22 procent av biståndsramen.

För Sidas del innebär det ett hårt slag mot stora delar av verksamheten under detta budgetår. Neddragningen är 6,9 miljarder vilket motsvarar en 25 procentig minskning av anslaget. I regeringens regleringsbrev är posterna redan bestämda och på Sida pågår nu en analys hur det kommer att slå.

- Vanligtvis har vi ett underlag som vi lämnar in till regeringen inför budgeten. Nu kommer direktivet  uppifrån och ned och vi måste analysera exakt vad det innebär. Hur vi ska göra fördelningar inom respektive område, de detaljerna får vi återkomma med. säger Johan Tjerneng, pressekreterare på Sida.

Humanitära biståndet ska inte påverkas

Arbetets inriktning  är att begränsa de negativa långsiktiga konsekvenserna så långt det är möjligt. Av regeringsbeslutet framgår att det humanitära biståndet inte ska påverkas. Det innebär att Sida måste se över all annan verksamhet och ta fram en plan för hur neddragningarna ska fördelas mellan olika länder och sektorer.

Alla områden inklusive Sidas samarbeten om klimatanpassning, jämställdhet, hållbar utveckling och stöd till återhämtningen efter den globala pandemin kommer att påverkas.

Dessa områden påverkas mest

Att döma av regleringsbrevets direktiv blir nerdragningarna störst för området hållbarhet (– 47 procent) och mänskliga rättigheter/demokrati (– 43 procent). Även stödet till civilsamhällsorganisationer kan räkna med en rejäl minskning (-38 procent).

– Redan innan kriget bröt ut förutspåddes 2022 bli ett ekonomiskt tufft år i många delar av världen. Återhämtningen efter pandemin hade inte hunnit komma i gång ordentligt i många låginkomstländer och krigets konsekvenser innebär att ytterligare en kris som läggs ovanpå flera andra kriser som beror på pandemin, klimatförändringar och konflikter, säger Carin Jämtin i ett uttalande. 

Så här slår Sidas nedskärningarna
för respektive område:    

Afrika
Asien
Latinamerika
Mena-regionen
Civilsamhället
Reform
Mänskligarättigheter/demokrati
Fred
Hållbarhet
Forskning


Källa: Sida

– 22%
– 33%
– 32%
– 32%
– 38%
– 12%
– 43%
– 37%
– 47 %
– 34%

Mer läsning