Sverigedemokraten Björn Söder vill dra in bidraget till Civil Rights defenders efter att organisationen kritiserat Tidöavtalet.

Sverigedemokraten Björn Söder vill dra in bidraget till Civil Rights defenders efter att organisationen kritiserat Tidöavtalet.

SD-toppar rasar mot MR-organisation – vill dra in statsbidrag efter kritik

SD-toppar vill stoppa statligt bidrag till Civil rights defenders. Organisationens kritiska granskning av Tidöavtalet fick Sverigedemokraterna att reagera.

– De verkar inte förstå den viktiga roll civilsamhället har i en demokrati. Att vi ska granska makten, rikta kritik och göra analyser. Det här visar tydligt att Sverigedemokraterna inte har en demokratisk förankring, säger Civil rights defenders chefsjurist John Stauffer.

Det som fått Sverigedemokraterna att reagera är att organisationen som jobbar med att stärka mänskliga rättigheter kritiserade Tidöavtalet på flera punkter. Organisationen hävdar att Tidöavtalet – regeringsavtalet mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – på flera punkter i överenskommelsen bryter mot internationella överenskommelse och konventioner.

– Om allt det här skulle bli verklighet skulle det få väldigt allvarliga konsekvenser ur ett rättssäkerhetsperspektiv och på sikt urholka demokratin i Sverige, säger John Stauffer.

Den kritiken landade dock inte väl hos riksdagens andre vice talman Björn Söder och hans partikollega riksdagsledamoten Martin Kinnunen. Både uttryckte att de ville stoppa statliga bidraget till Civil rights defenders.

Björn Söder skriver på Twitter att ”bidragen till denna oseriösa organisation borde omgående dras in”. Han undrar även om människor känner till att biståndspengar går till den typen av organisationer. Martin Kinnunen uttryckte liknade åsikter. Han gjorde även en poäng av att en organisationen som får statliga pengar marknadsfört sitt inlägg där de kritiserade Tidöavtalet.

För Civil rights defenders och många andra biståndsorganisationer som riktat kraftig kritik mot den tidigare Socialdemokratiska regeringen och flera regeringar innan dess kom kritiken något överraskande.

– Om staten fryser finansieringen till civilsamhällsorganisationer för att de ska lyda och bli jasägare då underminerar vi väldigt snabbt demokratin, säger John Stauffer.

Poängen som Martin Kinnunen gör är att Civil rights defenders har sponsrat inlägget på Twitter, vilket han tycker är fel eftersom organisationen tar emot 81 miljoner kronor om året i statligt bidrag.

– Det är en missuppfattning eller ett sätt att vrida på sanningen. Vi som organisation får biståndspengar från Sida för att stötta människorättsförsvarare runt om i världen. De pengar vi får därifrån går till vårt internationella arbete. Men vi får även privata medel som vi använder oss av, säger John Stauffer.

Sverigedemokraterna har avböjt kommentar.

Kritiken mot Tidöavtalet

Civil Rights Defenders har granskat Tidöavtalet och anser att det på flera sätt inskränker mänskliga rättigheter på ett sätt som, enligt organisationen, inte är förenligt med internationella mäniskorättsnormer som Sverige är juridiskt bundna av. De hävdar också att om vissa punkter i avtalet skulle genomföras så skulle det även strida mot Sveriges grundlag och EU-rätten. 

Det är särskilt överenskommelserna om kriminal- och migrationspolitik som organisationen oroar sig för.

Källa: Civil rights defenders

Mer läsning