Svenska biståndsmyndigheten ökar nu sitt humanitära stöd.

Svenska biståndsmyndigheten ökar nu sitt humanitära stöd.

Sida ökar humanitära stödet med 375 miljoner

Läget är fortsatt mörkt för världens livsmedelsförsörjning då krig, torka och ökade spannmålspriser hotar tillgången till mat världen över. Närmare 193 miljoner människor har inte tillräckligt att äta, vilket är än ökning på 40 miljoner från föregående år. 

– I dag lever ungefär 880 000 människor i svältliknande tillstånd, utöver det finns det ytterligare 49 miljoner människor som riskerar att hamna i svältliknande tillstånd om inte akuta åtgärder sätts in omedelbart, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära stöd, i en kommentar.

Förvärrade kriser i världen gör att Sida nu akut ökar det humanitära stödet med ytterligare 375 miljoner kronor. Stödet riktar sig till drabbade människor i 14 länder och är ett påslag på årets humanitära stöd på 3,3 miljarder kronor som går till 29 länder med världens värsta kris- och konfliktområden.

Det akuta stödet riktas sig till samarbetsorganisationer som ska trygga livsmedelsförsörjningen, med särskilt fokus på barn som lider av undernäring.

Flera länder med allvarlig matbrist

De länder där matbristen är som allvarligast är Etiopien, Nigeria, Sydsudan, Jemen och nu även Somalia och Afghanistan. Somalias humanitära kris har försämrats kraftigt sedan slutet av förra året där 80 procent av landet är drabbat av extrem torka. Det har lett till att cirka tre miljoner boskap har dött sedan mitten av 2021 som i sin tur har bidragit till en minskning i kött och mjölkproduktion. Barn är de som drabbats hårdast. 

– Det värmer att Sida kliver fram ytterligare och hjälper de mindre lyckligt lottade. Det humanitära behovet har inte varit såhär stort sedan andra världskriget. I början av 2022 hade världen 276 miljoner kritiskt hungriga människor, säger Anne Poulsen, nordisk kommunikatör på World Food Programme till OmVärlden. 

Stödet räcker inte

World Food Programme har som mål att hjälpa 147 miljoner av världens allra hungrigaste. För att nå målet krävs 21,5 miljarder amerikanska dollar under 2022. Hittills har organisationen fått stöd på 4,8 miljarder amerikanska dollar enligt Anne Poulsen.  

– Jag tvivlar på att vi kommer nå vårt mål men vi är hoppfulla. Fler länder bidrar men vi behöver se ett ökat stöd från fler länder och regeringar. Förra året såg vi en ökning i antalet hungriga och kriget i Ukraina har ökat antalet ytterligare. 323 miljoner människor är på gränsen till svält. Stödet till dessa drabbade länder är livsviktigt, säger hon.  

Det nya stödet

Länder som får akut humanitärt stöd

 • Afghanistan (40 miljoner)
 • Jemen (40 miljoner)
 • Sudan (40 miljoner)
 • Etiopien (30 miljoner)
 • Myanmar (30 miljoner)
 • Nigeria (30 miljoner)
 • Sydsudan (30 miljoner)
 • Syrien (30 miljoner)
 • Mali (25 miljoner)
 • Somalia (20 miljoner)
 • Burkina Faso (15 miljoner)
 • Kamerun (15 miljoner)
 • Niger (15 miljoner)
 • Tchad (15 miljoner)

Organisationer som fördelas stöd

 • Action Against Hunger (AAH)
 • Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
 • FN:s livsmedelsprogram (WFP)
 • International Rescue Committee (IRC)
 • Norska Flyktinghjälpen (NRC)
 • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
 • FN:s humanitära landfonder

Källa: Sida 

Mer läsning