Förödelsen i Haiti efter jordbävningen 14 augusti är stor

Förödelsen i Haiti efter jordbävningen 14 augusti är stor

Sida skickar tre miljoner kronor i nödhjälp till Haiti

Sverige skickar 3,3 miljoner kronor i nödhjälp till Haiti efter den kraftiga jordbävningen i augusti. Det handlar bland annat om vattenförsörjning och mat till tusentals nödställda. Det är ännu oklart hur omfattande skadorna är efter katastrofen. 

På morgonen, fredag den 20 augusti beslutade biståndsmyndigheten Sida om att ge 3,3 miljoner kronor i humanitärt stöd till organisationen Action Against Hunger för deras arbete efter den jordbävning som drabbade Haiti lördagen den 14 augusti. 

– De kommer att göra en särskild insats inom vatten, sanitet och hygien och inom nutrition och psykosocialt stöd i den drabbade delen av landet, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas enhet för humanitärt bistånd.

Organisationen kommer att förse omkring 2 000 hushåll med utrustning i form av vattenreningskemikalier och olika sorters vattenförsörjningsutrustning. Det handlar även om vattendistribution till vårdinrättningar och skolor. 

Vattenhygien viktigt

Efter jordbävningen som nådde 7,2 på Richterskalan drabbades Haiti och grannlandet Dominikanska republiken i veckan också av den tropiska stormen Grace, vars stora regnmängder försvårade situationen för människor ytterligare. Ända sedan den förödande jordbävning som drabbade landet 2010 har Haiti kämpat med att skapa fungerande sanitetsystem, säker tillgång till dricksvatten och mot hot såsom kolera.

– Det finns alltid en risk i den här typen av situationer och miljöer för vattenburna sjukdomar, särskilt vid översvämningskatastrofer, därför är det otroligt viktigt med säkerställandet av rent vatten och riktiga hygienlösningar, säger Jakob Wernerman.

Action Against Hunger kommer med hjälp av de svenska pengarna även att dela ut mat för att hjälpa de 1 200 akut undernärda pojkar och flickor som finns in det drabbade området. Därutöver även 500 gravida kvinnor.

FN inväntar bedömning

Sida har också finansierat tio personer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har rest till Haiti inom ramen för EU:s snabbinsatsteam. Många organisationer har varnat för att situationen på Haiti kan utvecklas till en ny, svår humanitär katastrof. 

Enligt Jakob Wernerman är arbetet med att bedöma hur stora behoven ännu inte klart. Varför det svårt att veta hur stora behoven av hjälp är. 

– FN har än så länge inte kommit ut med en flash appeal, som man brukar göra efter katastrofer av den här sorten, så det väntar vi fortfarande på. Det kan dels bero på att responsen redan har kommit igång och pengar kommer in, men jag tror att man fortfarande inväntar bedömningen av risk för långsiktiga konsekvenser.

Hittills rapporteras från Haiti ungefär 2 200 döda, 10 000 skadade ungefär 500 000 människor i akut behov av humanitärt bistånd. Drygt 60 000 hem har förstörts. 

Mer läsning

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR och Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia skriver tillsammans med ytterliggare åtta andra under debattartikeln där de kräver att civilsamhället får plats vid bordet när toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj.

"Människor som drabbas hårdast av katastrofer måste vara en del av lösningen”

Alltför få länder ger civilsamhället en plats vid bordet när åtgärder för att förebygga och minska katastrofer diskuteras. Därmed utelämnas viktig kunskap och det katastrofriskreducerande arbetet tappar relevans och kvalitet. När toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj måste Sverige kliva fram och kräva att fler stater inkluderar civilsamhället.