Biståndsmyndigheten Sida utfärdar en garanti för en hållbarhetsobligation

Biståndsmyndigheten Sida utfärdar en garanti för en hållbarhetsobligation

Sida står för risken när pensionsbolag lånar ut pengar

I ett unikt samarbete med pensionsbolagen Alecta och Afa står biståndsmyndigheten Sida som garant för utlåning till en hållbarhetsobligation.  Det handlar om en investering på 1,5 miljarder kronor där Sida tar en risk på 425 miljoner om lånen inte betalas tillbaka. 

Publicerad:

Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kommer 1,5 miljarder kornor i privata medel investeras i en social obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna ska lånas ut tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring till företag i låg- och medelinkomstländer.

Själva obligationen har strukturerats av Danske Bank och hanteras av Financing For Healthier Lives som skapats av den schweiziska fondförvaltaren responsAbility. Det är första gången som Sida utfärdar en garanti till en hållbarhetsobligation med kommersiella investerare.  

Det första lånet från hållbarhetsfonden Financing For Healthier Lives gick till att finansiera medicinsk utrustning vid en utbyggnad av ett sjukhus i Vietnam. Andra satsningar framöver kan röra sig om lån till att utveckla hållbart jordbruk, köpa vattenfilter, installera solpaneler, köpa produkter kopplade till förbättrad hälsa, eller kunna betala för ett besök på sjukhus.

– Det ska vara projekt som riktar sig till mindre och medelstora aktörer i de mer riskfyllda länderna som annars skulle ha svårt att ta lån. Stora internationella kapitalplacerare brukar, i dessa länder, normalt bara gå in i stora investeringar som infrastruktursatsningar,  säger Kalle Hellman, samordnare på garantienheten på Sida.

Förutsättningen för att Alecta och Afa skulle låna ut 1,5 miljarder kronor av sitt pensionskapital var att Sida, genom staten, lovar att täcker upp eventuella förluster upp till 425 miljoner kronor.  Sida avsätter därför ca 50 miljoner kronor till en garantireserv för att hantera eventuella förluster som används till olika garantier som Sida tar upp i projekt, för närvarande rör det sig om totalt 40 projekt. 

Avkastningen som pensionsbolagen räknar med är US-liborränta plus två procent som ska utgöra vinstmarginalen, enligt en artikel på responsible-investor.com . Kalle Hellman betonar att om det uppstår kreditförluster så kompenserar inte Sida för vinstmarginalen utan enbart det nominella beloppet som är utlånat. I överenskommelsen är Sida första borgenär, alltså myndigheten tar alla förluster upp till 425 miljoner kronor.

Vilken insyn kommer ni ha i lånen som delas ut av fonden?

– Vi kommer inte att godkänna varje enskilt lån, det handhas av hållbarhetsfonden, men vi har ett mandat som vi kommit överens om. Utlåningen ska gå till vissa sektorer och till de olika sociala ramverk som utlovats. Följer man inte våra mandat så gäller inte vår garanti, säger Kalle Hellman.

Han tror att vi i framtiden kan få se fler projekt med privat kapital som söker sig till liknande satsningar. Det finns ett stort tryck på att inte minst pensionsbolag ska göra socialt hållbara investeringar.

–  Vi hoppas att det blir ett bra exempel som visar marknaden att det är möjligt, säger Kalle Hellman

Mer läsning