Den 15 mars anlände covid-19-vaccin till Somalia, men långt ifrån tillräckligt. Indien och Sydafrika menar att slopade patenträttigheter skulle öka fördelningstakten.

Den 15 mars anlände covid-19-vaccin till Somalia, men långt ifrån tillräckligt. Indien och Sydafrika menar att slopade patenträttigheter skulle öka fördelningstakten.

”Slopade patent kan göra skillnad för länder med brist på vaccin”

Uppbackade av nära 100 länder har Indien och Sydafrika tagit kampen mot läkemedelsbolagens rätt till patent på covid-19-vaccin. De motarbetas av bland andra USA och EU. ”Det här är en moralisk fråga”, säger Kate Stegeman på Läkare utan gränser.

Publicerad:

I oktober förra året lade Indien och Sydafrika gemensamt fram ett förslag till Världshandelsorganisationen (WTO). Länderna ville att läkemedelsbolagens patenträtt över de vaccin som tagits fram mot covid-19 ska lättas temporärt.

Deras förslag gällde även andra saker som produktion av tester och skyddsutrustning. Indien och Sydafrika ville ge fler länder möjlighet att producera.

Förslaget kom mot bakgrund av den kapplöpning om vaccindoserna som pågått sedan det rekordsnabba utvecklandet påbörjades förra året. Kapplöpningen har gjort att en del länder har en mycket begränsad tillgång till vaccin.

De länder som saknar vacciner är inte bara låginkomstländer, utan även medelinkomstländer, som Sydafrika och Indien, saknar tillgång till vaccin i den omfattning de skulle behöva.

Brist på vaccin

– Sydafrika har inte officiellt kommit igång med sitt vaccinationsprogram ännu, säger Kate Stegeman, som jobbar på Läkare utan gränser i Kapstaden.

Få sjukvårdsanställda i Sydafrika har fått vaccin. De knappt 200 000 som fått har fått det inom ramen för en pågående studie.

Samtidigt ska sjukvårdspersonalen vårda patienter som insjuknat med den nya variant av coronaviruset som internationellt kallats för ”Sydafrikavarianten”. Sydafrika är det land i Afrika med flest smittade och flest dödsfall.

Därför hade Sydafrika hoppats att WTO skulle gå med på att ändra på patentreglerna, enligt Kate Stegeman. Det hade på längre sikt kunnat innebära en stor skillnad för länder som Sydafrika.

– Lyft patent innebär inte att vi över en natt får större tillgång på vaccin. Vaccintillverkning är komplicerat och kräver överföring av avancerad teknologi och kunskap, säger Kate Stegeman.

Med lättnader i patentregelverket skulle det ändå i ett lite längre perspektiv öka möjligheten att tillverka vaccin lokalt. Indien är ett annat land där det är en realistisk möjlighet.

I Indien tillverkas redan Astra Zenecas vaccin med tillstånd från utvecklaren, parallellt med det vaccin som Indien själva utvecklat, Covaxin. Vad gäller vaccin generellt är Indien en global stortillverkare.

Kate Stegeman påpekar också att WTO-förslaget inte bara handlar om vaccin, utan också annan utrustning, som covid-test, som också är skyddat av patent.

– Afrika har redan kapacitet att producera test i länder som Senegal.

Statligt finansierade

Ett år in i pandemin återfinns tre fjärdedelar av alla tillgängliga vaccindoser mot covid-19 i tio länder, som tillsammans står för 60 procent av världens ekonomiska tillväxt, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). I början av februari hade 130 länder, med sammanlagt 2,5 miljarder invånare, inte fått en enda vaccindos alls, enligt FN.

Det globala vaccinprogrammet Covax har under mars fått iväg ytterligare en del doser till fler länder, men läget är långt ifrån ljust.

Indien och Sydafrikas förslag till WTO har fått stöd av bland annat Läkare utan gränser, Unicef, Amnesty International och WHO, och i Sverige av forskare vid Karolinska Institutet, tidigare utrikesminister Margot Wallström och Vänsterpartiet. Fler av dessa aktörer har publicerat debattartiklar om saken i OmVärlden.

De som stöttar slopade patent säger att läkemedelsföretagen har fått stora summor av skattebetalarnas pengar för att kunna utveckla vaccin varför företagen borde kunna dela med sig av informationen med andra. En sammanställning som brittiska BBC gjort visar att de nu vanligaste covid-19-vaccinen alla har utvecklats med delvis statliga pengar. Modernas vaccin har finansierats nästan enbart att staten.

”Märkligt argument”

WTO har i sitt råd för handelsrelaterade frågor om immaterialrätt (TRIPS) diskuterat förslaget om lättade patent vid flera möten, senaste 10 mars. Ännu har man inte enats.

Indiens och Sydafrikas initiativ stöttas av 100 länder varav 58 har skrivit under. De blockeras av höginkomstländer där covid-19-vaccin har utvecklats. EU, med Sverige, är till exempel emot. Huvudargumentet är att slopad patenträtt kommer att minska incitamenten att fortsätta utveckla vaccin.

Det tycker Kate Stegeman på Läkare utan gränser är ett märkligt argument.

– I tid av pandemi finns det redan gott om incitament att forska. Det här är en moralisk fråga, säger hon.

Kate Stegeman säger också att många låg- och medelinkomstländer, så till exempel Sydafrika, gått med på att delta i teststudier av vaccin, men när det väl är skarpt läge kan landet ändå inte säkra en tillräcklig tillgång till vaccin.

Nästa möte med WHO:s ansvariga råd är schemalagt till 8-9 juni i år.

Moa Kärnstrand

Mer läsning