Kvinnliga jordbrukare i Zambia plockar potatis för försäljning

Kvinnliga jordbrukare i Zambia plockar potatis för försäljning

Småskaliga jordbrukare extremt utsatta för klimatförändringarna

Basgrödor i Afrika kan minska upp till 80 procent fram till 2050 på grund av klimatförändringar. Mer resurser måste gå till anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten av klimatförändringar enligt FN-organet IFAD.

Med bara dagar kvar till COP26 ligger ett stort fokus på rika länders åtagande att klimatfinansiera fattigare länder. Men löftet om 100 miljarder US dollar per år har inte införlivats, vilket riskerar att skapa förödande konsekvenser globalt. Inte minst kommer de fattigaste länderna som har bidragit minst till klimatförändringar vara de som får lida mest av konsekvenserna.

IFAD, Internationella fonden för jordbruksutveckling, belyser i en ny rapport hur basgrödor, såsom sötpotatis, vete, ärtor, majs och bönor kan minska med upp till 80 procent i Afrika fram till 2050 om temperaturerna fortsätter att stiga. Torka, förändrade regnmönster och ökade skyfall förutspås innebära katastrofala konsekvenser i form av fattigdom och minskad tillgång till mat. En situation som riskerar att leda till instabilitet, konflikter och ökad migration.

Att anpassa jordbruken till klimatförändringarna beskriver IFAD som ett komplext åtagande där det kommer att krävas fundamentala ändringar, inte bara i val av grödor men även i nya tekniker, teknologier och tidpunkter då jorden kan brukas. Kunskap i att effektivisera hållbara lösningar för jordbrukare är något som måste ske nu, betonar rapportförfattarna.

Årligen går 463 miljarder US dollar till klimatfinansiering globalt, men det är endast 22 miljarder US dollar som rikas till anpassningsåtgärder för klimatförändringarna. Och endast 1,7 procent av klimatfinansieringen når de småskaliga jordbruken som räknas stå för hälften av världens kaloriproduktion. Det är också den grupp som är mest sårbara för klimatförändringarna.

We effect och Vi-skogen har genomfört studien ”Bondebarometern” på samma tema, från de småskaliga böndernas perspektiv. Studien visar hur småskaliga bönders lokala organisationer i utvecklingsländer ser på klimatförändringar och sina medlemmars förmåga att hantera dem. 38 organisationer som tillsammans organiserar 3,4 miljoner småskaliga bönder är med i studien.

Även denna studie visar att både småskaliga bönder och organisationer som stödjer dem saknar kunskap och kapacitet att hantera effekterna av klimatförändringar. Kvinnor är de som drabbas hårdast på grund av begränsade rättigheter att äga och bruka mark.

– Mat är inte en handelsvara, det är en mänsklig rättighet. Alla världens länder har skrivit under på det och alla världens regeringar har ett ansvar att säkra att den egna befolkningen kan tillgodose sig den rätten. Vi kan agera. Vi har resurserna, vi har teknologin, vi har systemen, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för We effect och Vi-skogen.

Böndernas egna organisationer äger också lösningar men de behöver stöd menar Tibblin.
– De måste ses och erkännas som viktiga aktörer för förändringar. Det handlar i slutändan ”bara” om politisk vilja.

Mer läsning

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR och Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia skriver tillsammans med ytterliggare åtta andra under debattartikeln där de kräver att civilsamhället får plats vid bordet när toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj.

"Människor som drabbas hårdast av katastrofer måste vara en del av lösningen”

Alltför få länder ger civilsamhället en plats vid bordet när åtgärder för att förebygga och minska katastrofer diskuteras. Därmed utelämnas viktig kunskap och det katastrofriskreducerande arbetet tappar relevans och kvalitet. När toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj måste Sverige kliva fram och kräva att fler stater inkluderar civilsamhället.