Trångt boende i Shun Lee, norr om centrala Hongkong.

Trångt boende i Shun Lee, norr om centrala Hongkong.

Nu är vi åtta miljarder – så ser befolkningsökningen ut

Nu är vi åtta miljarder människor på jorden. FN räknar med att befolkningen fortsätter att växa och kommer att bli cirka 8,5 miljarder år 2030.

Den globala befolkningstillväxten väntas fortsätta öka och nu är vi åtta miljarder människor. Toppen för jordens befolkning väntas nås på 2080-talet. Då tror FN att vi kommer vara cirka 10,4 miljarder människor på planeten.

2017 förutsåg demografer att hälften av befolkningsökningen kommer att ske i nio länder: Indien, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda och Indonesien. Detta har dock ändrats och i 2022 års rapport beräknas hälften av världens befolkningsökning till år 2050 ske i åtta länder, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Tanzania och USA.

Antalet äldre över 65 år beräknas öka från 10 procent i dag till 16 procent år 2050.

Ettbarnspolitiken fallerade

Den ökande skillnaden mellan åldersgrupper är framför allt tydlig i delar av Asien. I Sydkorea har medellivslängden ökat med ungefär 30 år på en femtioårsperiod och forskare kallar utvecklingen i Kina för en omvänd befolkningspyramid.

År 1950 födde den genomsnittliga kvinnan cirka fem barn. Den siffran har mer än halverats och 2021 låg den globala siffran på 2,3 födslar per kvinna. År 2050 förväntas det sjunka ytterligare till 2,1 födslar per kvinna globalt. 

I Europa har däremot befolkningen stadigt blivit äldre och äldre. Endast 25 procent av befolkningen är under 25 år.

Under många år har den globala medellivslängden stigit men mellan 2019 och 2021 föll den från 72,8 år till 71 år. Den främsta anledningen uppges vara spridningen av Covid-19. I Bolivia, Botswana, Libanon, Mexiko, Oman och ryska federationen har pandemin minskat den förväntade livslängden vid födsel med mer än fyra år. Samtidigt har Europa de lägsta uppmätta födelsetalen och där sker cirka 1,6 födslar per kvinna. Afrika har det högsta födelsetalet med ungefär 4,7 födslar per kvinna.

Invandring stoppar befolkningsminskning

Även i Sverige ökar antalet födslar för varje år. Födelsetalen för en kvinna i Sverige är bland de högsta i Europa. Enligt Statistiska centralbyrån beror det på att allt fler familjer har bestämt sig för att skaffa ett tredje barn och att befolkningen vuxit på grund av invandring.

I dag är 50,3 procent av världens befolkning män och 49,7 procent kvinnor. Den skillnaden förväntas att jämnas helt ut till 2050 då det kommer att finnas lika många kvinnor som män, enligt FN:s prognos. 

Texten har uppdaterats.

Mer läsning

Avsnitt 153: Fotbolls-VM:s mörka baksida

Fotbolls-VM skulle bli Qatars väg in i finrummet. Men nu pratas det istället om brott mot mänskliga rättigheter och döda migrantarbetare. Byggnads Johan Lindholm, journalisten Martin Schibbye och skribenten Ekim Çaglar talar om sport och politik i senaste avsnittet av OmVärlden podd.