Det är ont och mat och vatten efter flera års torka. I ett flyktingläger Baidoa (2019) förbereder en kvinna en måltid.

Det är ont och mat och vatten efter flera års torka. I ett flyktingläger Baidoa (2019) förbereder en kvinna en måltid.

Somalia toppar lista över humanitära kriser

Somalia, Etiopien och Afghanistan är i turordning länderna där den humanitära situationen är värst i dag och även nästa år, enligt International Rescue Committee som listat de tio värsta kriserna i världen. 

Det är på sitt sätt en bisarr tio-i-topp-lista som International Rescue Committee, IRC  sammanställer i slutet av varje år över de allvarligaste humanitära kriserna. En lista där en topp-placering innebär att landet står inför en extremt besvärlig situation med svält, sjukdom och konflikter. 

Förra året hamnade Afghanistan högst på listan av länder som löper störst risk att drabbas förvärrade humanitära kriser. Talibanernas maktövertagande som ledde till en ekonomisk kris samtidigt som covid-19-pandemin förvärrade läget ännu mer. På listan för 2023, som publiceras i dag, är det Somalia som hamnar på denna inte så eftertraktansvärda förstaplats. 

– Det innebär inte att situationen i Afghanistan, som nu är på plats tre, är bättre än förra året. Det är istället läget som har förvärrats i östra Afrika, säger George Readings, som är analytiker på IRC.

Fem uteblivna regn

Värst drabbade är Somalia och Etiopien, som toppar årets lista. Där har konflikter, klimatförändringar och ekonomisk kris lett till den allvarligaste hungerkatastrofen på över ett decennium. I Somalia är 1,5 miljoner barn under fem år akut undernärda, över 7 miljoner är i akut behov av matbistånd och 213 000 lever på gränsen till svält. I Etiopien är 13 miljoner människor drabbade av akut livsmedelsbrist till följd av konflikter och torka.

– Människorna här har tidigare kunnat hantera torka men nu med fem uteblivna regn finns inte längre några lösningar till hands förutom att få importerad mat utifrån och det till höga priser, säger Shashwat Saraf, chef för IRC:s humanitära insatser i Östafrika

David Miliband, International Rescue Committees ordförande och vd poängterar att det i första hand är konflikter som leder till humanitära kriser. Därefter klimatförändringar och nu även ekonomiska faktorer efter pandemin och Ukrainakriget som lett till högre priser på mat, vilket drabbar jordens fattigaste hårdast.

– I de 20 länder som är på vår lista bor 13 procent av världens befolkning. Samtidigt lever här 90 procent av alla människor som är i behov av humanitär hjälp (totalt 340 miljoner människor, red anmärkning), säger David Miliband. 

Finansiering saknas

Hur ser han då på att Sverige och EU har stort fokus på humanitär hjälp i första hand till Ukraina?

– Det ukrainska humanitära behovet är väl tillgodosett i en internationell jämförelse och stödet till flyktingarna som kommer till Europa är utan motstycke, vilket är positivt. Men underfinansieringen av den internationella humanitära hjälpen är ett problem. Vi vill inte att Ukraina ska få mindre humanitärt stöd, vi vill att övriga länder ska få stöd i samma nivå som Ukraina, säger David Miliband. 

Även om katastroferna radas upp så har det också skett positiva förändringar under 2022.

– Vi har ett vapenstillestånd i Jemen som minskat dödligheten, investeringar i kustskydd i Bangladesh och att leveranserna av spannmål från Ukraina har återupptagits. Men det är  isolerade händelser, allt annat pekar tyvärr i annan riktning, säger David Miliband.

Somalia högst upp på listan

Sammanställningen Emergency Watchlist görs av IRC. Den bygger på flera olika indikatorer; som risken för påverkan av krig och konflikter, miljöpåverkan, ekonomi och hur robust en stat är för att klara av olika katastrofer – en kraftig orkan på Haiti får i detta sammanhang större humanitär påverkan än orkaner i västländer som Japan eller USA.

Länderna högst upp på Emergency Watchlist 2023 (förra årets placering inom parantes).

  1. Somalia (8)
  2. Etiopien (2)
  3. Afghanistan (1)
  4. Demokratiska Republiken Kongo (6)
  5. Jemen (3)
  6. Syrien (9)
  7. Sydsudan (5)
  8. Burkina Faso (ny)
  9. Haiti (ny)
  10. Ukraina (ny)

Mer läsning