Flera barn i SOS Barnbyars projekt ska ha utsatts för övergrepp. Här en av organisationens skolor i Bangladesh, från 2011.

Flera barn i SOS Barnbyars projekt ska ha utsatts för övergrepp. Här en av organisationens skolor i Bangladesh, från 2011.

SOS Barnbyar utreder sig själva för övergrepp och korruption

Den internationella organisationen SOS Barnbyar tillsätter en oberoende kommission för att utreda inrapporterade fall av korruption och övergrepp på barn. "Jag är djupt bedrövad", säger Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar Sverige.

Vid ett möte med SOS Barnbyars internationella styrelse den 29 april har organisationen fattat beslut om att utreda sin egen verksamhet, att stärka sin visselblåsarfunktion och inrätta ett ombudsmannasystem för att säkerställa stöd till barn som anmäler övergrepp. Detta sedan man sett allt fler rapporterade fall av övergrepp på barn i verksamheten och även fall av korruption.

SOS Barnbyar Sveriges generalsekreterare, Anna Ernestam, hänvisar till SOS Barnbyars internationella verksamhetsrapporter gällande vad som hänt. Hon vill inte ta upp enskilda fall av respekt för de inblandade i väntan på de utredningar, som ska tillsättas, kommit till botten med vad som hänt.

Enligt internationella SOS Barnbyars årsrapport för 2019 gjorde 328 av organisationens anställda skyldiga till någon form av övergrepp (allt från misshandel till sexuella övergrepp) på 455 barn inom verksamheten. Det är sju procent fler än 2018.

Totalt rörde det sig 2019 om 15 fall av sexuella övergrepp – en våldtäkt, ett våldtäktsförsök, fyra fall där barn manipulerats till sex (i Sverige lika med våldtäkt) och nio fall av sexuella trakasserier. Övergreppen ska ha utförts av 12 anställda. Året innan rörde det sig om 26 fall av sexuella övergrepp.

Redan kända fall

De inrapporterade fallen är de kända, huruvida det rör sig om fler fall är oklart. SOS Barnbyar vill nu införa ett ombudsmannasystem dit barn ska kunna vända sig för att vara säkra på att de inte utsätts för repressalier, och att det existerande visselblåsarsystemet ska förstärkas.

– Det handlar inte om några nya fall, utan om redan kända fall. Vi har redan talat om dessa i tidigare rapporter, men det spelar ingen roll. Vi finns i 137 länder, har 40 000 anställda och tar hand om 1,5 miljoner barn. Jag är djupt bedrövad och ledsen för varje enskilt fall. Jag är verkligen jätteledsen. Vi har gjort utväderingar för att se om vi gjort tillräckligt för att skydda de här barnen, och nej, det har vi inte. Därför vidtar vi de här åtgärderna, säger Anna Ernestam till OmVärlden.

Årsrapporten från 2019 visar också att det förekommer övergrepp mellan barnen inom verksamheten. Totalt ska 199 barn inom SOS Barnbyars verksamhet misshandlat, mobbat och begått övergrepp mot andra barn. Även detta är en ökning med 55 procent från året innan.

Under 2019 ska 211 barn i SOS Barnbyars projekt utsatts för övegrepp begågna av andra barn inom verksamheten. Det är 65 procent mer än 2018.

Enligt ett pressmeddelande från SOS Barnbyar ska en oberoende kommission som ska utreda missförhållandena tillsättas nu i maj 2021. Den ska ledas av en oberoende person utan koppling till SOS Barnbyar.

Oklart hur givarna reagerar

Utöver kommissionen och ombudsmannafunktionen ska resurser tillsättas för att ge individuellt stöd till alla barn och andra personer som utsatts för övergrepp inom SOS Barnbyars verksamhet. Anna Ernestam kan inte svara på hur utredningen kan påverka stöd till organisationens verksamhet.

– Jag är oerhört tacksam för alla som stöttar och ger oss pengar, och vad vi kan uträtta med dessa medel. Det är en mycket fin verksamhet, men ska vi förtjäna det förtroende som givarna ger oss måste vi vara 100 procent ärliga och transparenta, och också berätta vad som inte varit bra och vad vi gör. Vi är inte immuna för att det här kan hända igen, säger Anna Ernestam.

Svenska SOS Barnbyars ordförande Mikael Karlsson sitter också i den internationella styrelsen. I juni kommer den internationella organisationen att välja en ny ordförande och styrelse.

En av SOS Barnbyar Sveriges stora finansiärer är Postkodlotteriet, som nyligen gav organisationen en extra check på 2,1 miljoner kronor. Detta utöver årets utdelningen på 21 miljoner kronor.

– Det är med stor oro vi ser att barn utsatts och farit illa. Det viktiga nu är att de drabbade tas om hand och att åtgärder kommer på plats så att liknande händelse inte kan upprepas.Postkodlotteriet avvaktar nu att alla kort kommer på bordet innan det som hänt kan utvärderas, säger Roger Magnergård, pressansvarig för Postkodlotteriet till OmVärlden.

SOS Barnbyar Sverige samarbetar även med flera företag, bland annat läkemedelsföretaget AstraZeneca, som är så kallad huvudpartner.

– Vi ser mycket allvarligt på dessa uppgifter och delar den svenska organisationens bestörtning över det som framkommit. Det är positivt och nödvändigt att den internationella organisationen nu vidtar en rad åtgärder för att stärka alla barns trygghet. Vi förutsätter att det handlar om kraftfulla åtgärder för att leva upp till organisationens nolltolerans mot övergrepp. AstraZeneca i Sverige kommer nu föra en dialog med SOS Barnbyar i Sverige för att utvärdera om förutsättningar för ett fortsatt lokalt samarbete finns, säger presschef Christina Malmberg Hägerstrand.

Erik Halkjaer

Rättelse: Det angavs i en tidigare version att antal fall av sexuella övergrepp ökat med 55 procent mellan 2018-2019. Det var felaktigt.