Nu pågår striden om vem som ta över toppjobbet som ny chef för ILO.

Nu pågår striden om vem som ta över toppjobbet som ny chef för ILO.

Striden om toppjobbet på FN-organet har börjat

Nu har striden om vem som ska ta över toppjobbet som generaldirektör för ILO dragit igång. Nästa år ska FN:s arbetslivsorganisation byta chef och kandidaterna fiskar nu efter stöd, även från Sverige. 

Det handlar om vem som ska leda FN-organet som sätter ramarna för den globala arbetsmarknaden.  

– Det börjar bli ont om tid nu, säger Oscar Ernerot som är internationell chef på LO.

Den 25 mars nästa år ska ILO:s styrelse bestämma vem det är som ska ta över som ny chef för arbetslivsorganet. 

Striden står mellan fem kandidater som de senaste månaderna har rest runt i världen för att få stöd för sin kandidatur. De senaste månaderna har tre av kandidaterna besökt Sverige för att träffa fackföreningar, arbetsgivare och ministrar för att övertyga om att dem är det bästa valet. 

I FN-sammanhang är ILO unikt eftersom det består av tre parter; fack, arbetsgivare och stater. Tillsammans jobbar de fram konventioner som sätter ramar för världens arbetsmarknad. Det handlar om hur fack och arbetsgivare ska organisera sig, vilken rätt parterna har att gå ut i konflikt men också om arbetsmiljöfrågor. 

– Det är därför viktigt att den nya generaldirektören blir en person som är en god diplomat och kan jämka samman facken, arbetsgivarna och staternas åsikter, säger Anna Gustafsson på TCO:s internationella enhet.

Fem nominerade

I dag heter chefen Guy Ryder. Han fördes fram som fackets kandidat och har lett organisationen sedan 2012. Nästa chef kommer antingen att vara en representant som ett land eller arbetsgivare fört fram. 

Fem namn finns nominerade. Sydkoreas regering vill att ILO:s toppjobb ska gå till landets tidigare utrikesminister, Kang Kyung-wha. Australien har fört fram den tidigare juristen Greg Vines som även suttit i ILO:s styrelse.

Men när OmVärlden talar med flera som har insyn i processen är det framför allt tre andra namn som det talas om. Dessa är:

• Gilbert Houngbo från Togo som i dag är ordförande för FN:s jordbruksutvecklingsfond IFAD men sedan tidigare har jobbat inom ILO samt varit Togos premiärminister. 

• Fransyskan Muriel Pénicaud, som tidigare var arbetsmarknadsminister i Emmanuel Macrons regering och nu är Frankrikes ambassadör i OECD. 

• Sydafrikanen Mthunzi Mdwaba som jobbat som jurist och varit talesperson för arbetsgivarna i ILO. Flera arbetsgivarorganisationer vill ha honom men av facken ses han som kontroversiell och den sydafrikanska regeringen har dragit tillbaka sitt stöd för honom, vilket minskat hans chanser.

Från annan kontinent

Den tidigare chefen Guy Ryder kommer från Storbritannien vilket skulle kunna tala för att ILO denna gång vill ha en kandidat från en annan kontinent.

– Det kan tala för att det inte blir en europé, men det finns inte någon sådan grundregel. Ett annat argument skulle kunna vara att det är dags att ILO företräds av en kvinna, säger LO:s Oscar Ernerot och syftar på den franska kandidaten Muriel Pénicaud.

De svenska facken och regeringen har ännu inte bestämt vilken kandidat de ska backa i omröstningen den 25 mars. Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill i nuläget inte kommentera utnämningen av en ny generalsekreterare. 

FN-organets nya chef ska tillträda sitt jobb den 1 oktober 2022.

Mer läsning

Förra årets militärkupp i Sudan ledde till stöddemonstrationer i många städer runt om i världen. Den 30 oktober 2021 demonstrerade hundratals utanför stadshuset i San Francisco, USA, mot militärkuppen.

Sudan skakas återigen av protester

För en vecka sedan meddelande militären i Sudan att de drar sig tillbaka från samtalen om att införa ett civilt styre. Vissa ser det som en möjlighet till en demokratisk utveckling, andra inte och protesterna i landet fortsätter. Läget är mycket oklart.

800 miljoner människor världen över är beroende av pengar som skickas hem från gästarbetare. Allt mer pengar skickas, men Rysslands attack på Ukraina har fått en dämpande effekt.

Gästarbetare skickade hem 6900 miljarder kronor

Migrantarbetare skickar hem mer än tre gånger så mycket som världens samlade bistånd och förra året slog pengaströmmen rekord. Nästan 6900 miljarder kronor skickades till medel- och låginkomstländer. Trenden är att överföringarna ökar men kriget i Ukraina har fått en dämpande effekt.