Svenskarnas vilja att bistå människor på andra platser i världen, som här i Guatemala, med bistånd har ökat, enligt organisatonen Diakonia och tidningen Sändaren. 

Svenskarnas vilja att bistå människor på andra platser i världen, som här i Guatemala, med bistånd har ökat, enligt organisatonen Diakonia och tidningen Sändaren. 

Svenskarna vill se fortsatt starkt bistånd

Enligt en undersökning av biståndsorganisationen Diakonia och tidningen Sändaren ökar svenskarnas biståndsvilja under pandemin. En klar majoritet av svenskarna vill behålla eller öka Sveriges biståndsnivå.

Publicerad:

Svenskarna är positiva till ett fortsatt starkt internationellt stöd genom svenskt bistånd. 62 procent vill behålla eller öka biståndsnivån, medan bara 29 procent uppgav att de vill se en minskning av den. Det visar undersökningen från Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av biståndsorganisationen Diakonia och tidningen Sändaren.

– Det är glädjande att en så stor del av svenska folket även i tider av covid-19 ser behovet av starkt internationellt engagemang och stödjer ett generöst bistånd, säger Diakonias nytillträdda generalsekreterare Lena Ingelstam till Sändaren.

Trenden går emot de tidigare rapporter som biståndsmyndigheten Sida publicerar varje år, och som i slutet av 2019 visade på en minskad biståndsvilja bland svenskarna till följd av ett förtroendetapp.

Nu tycks fler istället vilja se ett ökat bistånd. Samtidigt förespråkar både Moderaterna och Sverigedemokraterna en åtstamning av budgeten.

– Vi har sett en biståndsdiskussion under våren där flera partier börjat tala om att kapa biståndet, misskrediterat trovärdigheten för att pengarna gör nytta och anklagat länder för ”biståndskorruption”. I det läget tyckte vi att det var intressant att få en bild av hur svenskarna själva ser på bistånd. Är en procent av BNI en bra nivå, vill man sänka den eller kanske till och med öka? säger Robert Tjernberg, chefredaktör på Sändaren, i sin egen tidning.

Enligt flera rapporter, bland annat från biståndsorganisationen Oxfam tidigare i vår, riskerar effekterna av coronapandemin att trycka tillbaka upp emot en miljard människor in i fattigdom.

– Orättvisorna blir väldigt tydliga när världen drabbas av samma utmaning. Hur tvättar du händerna utan vatten, eller håller avstånd i trångboddhet? Hur söker du vård när inga sjukhus finns eller får mat på bordet när du inte kan jobba? Att nå de globala målen i Agenda 2030 tycks svårare än någonsin om vi inte mobiliserar resurser för att bekämpa covid-19 i de mest sårbara länderna, säger Lena Ingelstam till Sändaren.

Förhoppningen är att undersökningen ska visa på tydliga tendenser inom väljarkåren. Robert Tjernberg tror undersökningen kan fungera som underlag till de politiska partierna när de ska "kalibrera sin biståndspolitik mot de den egna väljarbasen".

Fakta: Undersökningen

Ett representativ urval om 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar i ålder 18-79 år har besvarat frågorna via telefon eller post. Frågan har varit om den tillfrågade tycker att den svenska biståndsnivån bör öka, minska eller vara oförändrad?

Undersökningen genomfördes under maj månad av Kantar Sifo.

Susanna Sköld

Mer läsning