Biståndsminister Matilda Ernkrans uppger att Sverige ska öka satsningen till Globala fonden.

Biståndsminister Matilda Ernkrans uppger att Sverige ska öka satsningen till Globala fonden.

Sverige ökar stödet till Globala fonden

Sverige ökar sitt stöd till den Globala fonden som jobbar med att bekämpa hiv/aids, tuberkulos och malaria. Det beskedet gav biståndsminister Matilda Ernkrans (S) under en presskonferens.

Det totala stödet kommer att uppgå till tre miljarder kronor under perioden 2023 till 2025.

– Det motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med den nuvarande treårsperioden. Det svenska stödet ska bidra till Globala fondens mål att rädda 20 miljoner liv och minska dödligheten i hiv/aids, tuberkulos och malaria med två tredjedelar de kommande tre åren, säger Matilda Ernkrans (S).  

Regeringen ska även ta fram en svensk handlingsplan för global hälsa utifrån de erfarenheter som dragits efter covid-19-pandemin. 

– Pandemin har visat på vikten av ett förstärkt arbete med global hälsa för ett genomförande av Agenda 2030, säger hon och tillägger att regeringen ska uppdatera det globala utvecklingssamarbetet inom hållbar och social utveckling som styr Sida arbete för en jämlik och jämställd hälsa. 

Även EU-kommissionen jobbar med att ta fram en strategi för ett globalt hälsoarbete. I höst ska en ny strategi presenteras.

Från den svenska regeringens sida trycks det bland annat på för att öka tillgången för sjuk- och hälsovård för alla. En annan svensk hjärtefråga är antibiotikaresistens och kopplingen mellan klimatförändringar och hälsa. 

Sverige tar över som EU:s ordförandeland i januari nästa år.

Globala fonden

Globala fonden grundades för 20 år sedan och är idag verksam i över ett hundra länder. Enligt fonden själva har de bidragit till att rädda 40 miljoner liv, halvera epidemierna av hiv/ aids, tubuerkos och malaria samt stärka sjukvården och förbättra tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

 

Under årets avräkningar av biståndet fick Globala fonden ett minskat svenskt stöd med 300 miljoner kronor.

Mer läsning