”Talibanerna har vänt upp och ner på våra liv”

Shkula Zadran, tidigare afghansk ungdomsrepresentant i FN ser ingen ljus framtid för kvinnor i Afghanistan. Hennes liv är i fara och nu gömmer hon sig hemma och vågar inte gå ut. OmVärlden har samtalat med henne. 

Shkula Zadran, 26 år gammal, har på många sätt personifierat den förändring som skedde i Afghanistan efter att det förra talibanstyret tog slut 2001. Från en tillflykt i Pakistan återvände hon och familjen till Kabul och Shkula Zadran kunde därefter som många andra kvinnor i Afghanistan leva ett friare och normalare liv. Hon har varit landets ungdomsråd i FN och även arbetat för Svenska Afghanistankommittén. Efter ett uttalande på Twitter jobbar hon inte med Svenska Afghanistankommittén längre, se artikel i OmVärlden.

Shkula Zadran är student och politisk aktivist. Precis som tusentals afghanska kvinnor kämpar hon för sina rättigheter. Sedan talibanerna intog huvudstaden kan hon inte längre arbeta eller studera. Från sitt hem i Kabul berättar Shkula Zadran om tiden som gått sedan talibanerna tog över styret. Om hur deras ankomst haft en förödande effekt på inte bara på hennes utan alla afghanernas liv, i synnerhet kvinnornas.

– Jag och många andra har länge varit vana att bära vanliga kläder. Nu är den tiden över. Vi kvinnor får inte gå ut med sådan klädsel. Vi kan inte heller gå till våra jobb och framför allt inte demonstrera för våra rättigheter, det skulle inne risk för livet, säger Shkula Zadran i ett telefonsamtal från sitt hem.

Hur är situationen just nu för dig och även för unga som går till skolan eller universitet?

– Talibanernas ankomst har haft stor inverkan, de har vänt upp och ner på våra liv. På universitetet kan tjejer inte vara med sina manliga klasskamrater som tidigare. Klassrummen är uppdelade i två delar med en gardin mellan pojkar och flickor. Människors ekonomiska liv har också påverkats mycket eftersom majoriteten av människorna förlorade sina jobb. Nästan alla kvinnor har förlorat sina jobb både inom den privata och statliga sektorn.

Och hur är det för männen?

– Även de har drabbats till stor del. Män som arbetade inom den statliga sektorn är för närvarande tveksamma till vad de ska göra i framtiden. De som har pengar på banken kan inte heller ta ut sina pengar eftersom man bara har möjlighet att ta ut mindre än 2 000 kronor per vecka. Det är inte heller säkert att det går.

Det är kvinnor som demonstrationer i Kabul, hur ser du på det?

— Kvinnors demonstrationer mot talibanerna är bra. Det är en civil rörelse och ett tecken på hopp; att dagens generation inte är som förr. Människor vill ha sina rättigheter tillbaka och det på ett fredligt sätt. Demonstrationerna visar också att afghanska kvinnor inte är som tidigare, att vi vill ha våra rättigheter, vi är modiga och inte rädda får vapen och våld.

Varför är du inte själv med i demonstrationerna?

–  Av rena säkerhetsskäl eftersom jag alltid har talat och skrivit i sociala medier mot talibanerna. Jag kan lätt identifieras och mitt liv är i fara just nu. Därför bestämde jag mig att vara borta ett tag från allt det offentliga att ingen skulle veta vart jag bor. Om jag får försäkran om att mitt liv inte är direkt hotat, så skulle jag vilja delta i demonstrationerna.

Vad är din åsikt om de regler som talibanerna har om kvinnors klädsel?

– Först vill jag klargöra att det är en missuppfattning att kvinnorna i Afghanistan inte bar slöja innan talibanerna kom till makten. Många har alltid valt att täcka sig mer eller mindre eftersom det är ett kulturellt, religiöst och personligt val. Men man ska inte tvinga någon att klä sig på ett visst sätt, och att som talibanerna tvinga sex miljoner kvinnor att bära burka är helt orimligt. De kan tvinga vissa, men de kommer inte kunna tvinga alla.  

Hon tror att ett ökat tvång, både vad gäller klädsel men även kvinnors minskade rättigheter, på lång sikt kan skapa problem för talibanerna. Kvinnor som upplevt en viss frihet och som är vana vid ett modernare liv kommer inte att protestera mot inskränkningar.

– Det kan man se i dagens Iran där många unga människor protesterar mot de strikta religiösa lagarna och det har lett till flera demonstrationer både i landet och även globalt mot iranska regimen. Vi kommer säkert se liknande utveckling i Afghanistan.

Så hur ser du på framtiden?

– Tyvärr inte så ljust, för närvarande känner jag inget större hopp om framtiden. Det fanns en liten positiv förväntan om att det skulle finnas plats för kvinnor även i den nya regeringen, men så blev det inte. I ett talibanstyre finns det bevisligen ingen plats för kvinnor. De har också lagt ner ministeriet för kvinnor.

– En förhoppning jag har är att talibanerna ska förstå att tiderna har förändrats och att de internationella samfunden ska pressa på och övertyga eller tvinga dem att erkänna afghanska kvinnors rättigheter och inte som nu begränsa våra rättigheter, avslutar Shkula Zadran.

Mer läsning