Tretton miljoner riskerar svält på Afrikas horn

Svår torka, förstörda skördar och döende boskap har lett till en hungerkris på Afrikas horn. FN varnar för att miljontals människor kan behöva akut stöd.

Tre undermåliga regnsäsonger har orsakat svår torka på Afrikas horn. Särskilt drabbade är regionerna i södra och sydöstra Etiopien, sydöstra och norra Kenya samt sydliga och centrala Somalia. Bristen på nederbörd har lett till att skördar förstörts och att boskap dör i rask takt. Den höga efterfrågan på mat har i sin tur resulterat i förhöjda matpriser.

Shilpa Asokan, klimatforskare vid Nordiska Afrikainstitutet, berättar om svårigheterna invånarna i regionerna står inför:

– De flesta har inte de verktyg som krävs för att anpassa sig till de höga matpriserna, säger hon.

Sjukdomar sprids i flyktingläger

Torkan och matbristen i kombination med pågående konflikter och svallvågorna från Covid-19-pandemin gör att krisen på Afrikas horn är ett faktum.

– När ett så stort antal människor är på flykt hamnar många i flyktingläger där risken för undernäring och sjukdomar är hög, säger Shilpa Asokan.

Bara i de värst drabbade regionerna – Oromia och Somali i Etiopien – bedömer FN:s barnfond Unicef att omkring 225 000 undernärda barn och över 100 000 gravida och ammande kvinnor behöver akut stöd.

Totalt kan man räkna med att upp till 13 miljoner totalt i de tre länderna kommer drabbas hårt av matbristen under årets första kvartal, skriver World Food Program (WFP).

Vädjar om större satsningar

Flera organisationer, däribland FN-organen ovan, vädjar till resten av världen för stöd i situationen.

Hittills har flera åtgärder satts in. Bland annat har Unicef skjutit till 200 miljoner kronor till det ursprungliga biståndet som uppgår till nästan 3,5 miljarder kronor. De arbetar även på plats med akuta åtgärder såsom vård av undernärda barn och att erbjuda utbildning. WFP vill nu satsa ytterligare 3,2 miljarder kronor för att kunna nå de värst drabbade och hjälpa de berörda samhällena att bli mer motståndskraftiga i framtiden.

Shilpa Asokan säger att bistånd och hjälpinsatser av detta slag kan vara till stor hjälp, men att det kan vara svårt att få hjälpen att nå fram till de som mest behöver den utan att den faller i fel händer.

– Allt hänger på om det finns aktörer som hjälp- och biståndsorganisationerna kan förhandla med. Det är en process som kan ta tid.

Mer läsning