Inte sedan mätningarna började, 1990, har det varit ett så kraftigt hack nedåt i den indexkurva som används för att mäta mänsklig utveckling.

Inte sedan mätningarna började, 1990, har det varit ett så kraftigt hack nedåt i den indexkurva som används för att mäta mänsklig utveckling.

UNDP: Allt sämre i nio av tio länder i världen

Det är ett kompakt mörker som målas upp i UNDP:s stora rapport om tillståndet i världen. I nio av tio länder backar utvecklingen i avseende på hälsa, utbildning och levnadsstandard. Men det finns ändå möjliga lösningar, hävdar FN-organet.

Human Development Report är UNDP:s flaggskeppsrapport som årligen bedömer tillståndet för mänsklig utveckling över hela världen.

– Tittar man på kurvan och ser till åren runt finanskrisen 2008 blev det knappt ett hack i kurvan. Nu däremot kan vi se en verklig och dramatisk tillbakagång. Det här är ett allvarligt läge som vi inte sett tidigare, säger Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Årets rapport, som fått namnet Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World visar att nio av tio länder ser en tillbakagång i mänsklig utveckling. Human Development Index , det mått som mäter nationers hälsa, utbildning och levnadsstandard, nu är tillbaka på 2016 års nivåer. Inte sedan mätningarna började, 1990, har det varit ett så kraftigt hack nedåt i den indexkurva som används för att mäta mänsklig utveckling.

Ulrika Modéer säger att flera händelser de senaste två åren har haft förödande konsekvenser för miljarder av människor. Till skillnad från finanskrisen står mänskligheten i dag inför flertalet globala kriser; klimatkrisen, Covid-19, konflikter, Rysslands invasionskrig i Ukraina och en ökande polarisering.

Ökad otrygghet och mental ohälsa

Sex av sju personer i världen upplever en ökad otrygghet, cirka 30 procent lider av mental ohälsa och endast 30 procent har ett förtroende för andra människor. Ulrika Modéer uppger att siffran för tilltron till myndigheter och institutioner är ännu lägre och pekar på desinformationskampanjer kring vaccin och fejknyheter som en bidragande orsak. Hon ser dialog som en lösning

– Det här är en dyster rapport men viktigt att komma ihåg att världen aldrig har varit kunnigare. I och med att fejknyheter och desinformation ökar parallellt med att kunskapen ökar har beslutsfattare ett stort ansvar för att öppna en dialog med medborgare för att öka förtroendet till dem och statliga institutioner och samtidigt trycka tillbaka den växande desinformationen, säger Ulrika Modéer.

Lösningarna är de tre I:en

Årets rapport lyfter även faktorer till varför nödvändiga förändringar inte sker. Länder tvingas fokusera på att släcka bränder och reaktivt hantera pågående kriser där bland annat covid-19 och dess socioekonomiska påverkan fortfarande påverkar många länder. UNDP lyfter dock tre lösningar på de stora problem som världen står inför. Investment, Insurance och Innovation är de tre som UNDP i sin rapport beskriver som lösningar på tillbakagången för den mänskliga utvecklingen. Exempel på investeringar kan vara i förnybar energi till bättre beredskap för pandemier, och trygghetssystem – inklusive sociala skyddsnät – för att förbereda våra samhällen för upp- och nedgångar.

– Under pandemin har vi kunnat se att de länder som saknat resilienta hälso- och utbildningssystem drabbats hårdast. Genom att investera i grundläggande samhällssystem ökar vi resiliensen mot framtida, och pågående, kriser. Det är den bästa försäkringen, säger Ulrika Modéer.

Vad gäller alla tre I:n är Ulrika noga med att betona att investering, försäkring och innovation ska ske både i offentlig och privat sektor.

Sverige står stadigt

 Sverige är ett av få länder som inte har sett en negativ utveckling med en marginell ökning i HDI jämfört med 2020, då den senaste sammanställningen ägde rum, och rankas i år på plats 7 av 191.

– I valtider får vi påminna oss om att det inte blivit sämre i Sverige och tillhör den exklusiva skaran, som trots de globala påfrestningarna inte fallit i indexet, säger Ulrika Modéer.

Mer läsning