Får coronaviruset grepp på rohingyerna som lever i Bangladesh på flykt undan folkmord i Myanmar kan konsekvenserna bli svåra. UNDP vill arbeta förebyggande för att stoppa detta.

Får coronaviruset grepp på rohingyerna som lever i Bangladesh på flykt undan folkmord i Myanmar kan konsekvenserna bli svåra. UNDP vill arbeta förebyggande för att stoppa detta.

UNDP varnar för långsiktiga konsekvenser av covid-19

FN:s utvecklingsorgan UNDP ser ett framtida behov på 5 miljarder kronor för att bekämpa covid-19. UNDP:s Ulrika Modéer understryker behovet av att inte snåla med biståndet nu, då det kan bli dyrt på lång sikt.

Publicerad:

FN:s utvecklingsorgan UNDP varnar för en långvarig humanitär och utvecklingspolitisk kris i spåren av coronaviruset, eller covid-19. I ett pressmeddelande skriver organisationen att världens utvecklingsländer kan gå miste om intäkter på 2 200 miljarder kronor på grund av den pågående pandemin. Bara i Afrika kan hälften av kontinentens alla arbetstillfällen försvinna.

— Vi har tillsammans med de andra organen i FN-familjen räknat på pandemins konsekvenser. Vi pratar om en global hälsokris, en humanitär kris men där vi alla är smärtsamt medvetna om vilka de långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna kan bli för fattiga länder och länder i konflikt, säger Ulrika Modéer, chef för externa relationer och påverkansarbete på UNDP, till OmVärlden.

Organisationen skriver i pressmeddelandet att pandemins effekter i utvecklingsländerna kan förvärras av svaga hälsovårdssystem och brist på sjukvårdsutrustning. Därutöver saknar tre av fyra människor i världens minst utvecklade länder tvål och rinnande vatten, enligt UNDP.

Dyster bild

Andra utmaningar som kan bidra till svår smittspridning i fattigare länder är tätbefolkade städer, dålig stadsplanering, icke fungerande system för sophantering och trafikproblem som kan hindra människors tillgång till hälsovården. Det är en dyster bild som UNDP målar upp.

— Viruset riskerar att spridas bland de rohingyer och syrier som lever i enorma flyktingläger. Då kan vi börja förstå vidden av det här. Det är en kris för alla länder och en gigantisk utmaning att upprätthålla den internationella solidariteten. När vi talar om pandemi är internationellt utvecklingssamarbete det enda verktyg vi har för att stoppa effekterna, säger Ulrika Modéer.

Hon upprepar Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Erikssons ord i en tidigare intervju med OmVärlden. Att världen kan stå inför en bumerangeffekt om världens länder inte agerar nu.

— Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed uttryckte det bra när han talade med Financial Times. Om inte viruset stoppas i Afrika kan det komma tillbaka till resten av världen, säger Ulrika Modéer.

Liksom Peter Eriksson kan Ulrika Modéer se svårigheterna att skaka fram de 20 miljarder kronor som Världshälsoorganisationen WHO ber om, men hon är ändå optimist. Hon tycker att det är positivt att de nordiska biståndsministrarna försvarar målet att avsätta en procent av BNI till bistånd.

— Det är avgörande. Med ofördelaktiga växelkurser kan ingångna avtal göra att det internationella biståndet minskar. Då är det viktigt att upprätthålla de löften som gjorts och inse att det också handlar om ett upplyst egenintresse. Hanterar vi inte det här i alla världens länder kommer det bara tillbaks när vi öppnar gränserna igen, säger Ulrika Modéer.

Fler utmaningar

För Ulrika Modéer handlar det om prioritering, att världens ledare måste se sanningen i vitögat och inse att vi står inför flera utmaningar samtidigt. Investeringarna måste göras nu för att arbeta förebyggande och få fungerande hälsovårdssystem på plats, annars blir bara kostnaderna större senare, säger hon.

UNDP bistår WHO med att bland annat sköta de upphandlingar som krävs för att få igång insatserna mot covid-19. UNDP hanterar också mycket av arbetet med att sprida information om viruset och hur det kan stoppas eller bromsas in.

Det är WHO som leder alla FN-organens gemensamma insats mot covid-19, men organet har inte de resurser och den närvaro som krävs i flera länder. UNDP finns i 170 av världens länder och kan avsätta delar av sina icke öronmärkta medel till insatsen.

Inom ramen för sin Rapid Response Facility har UNDP redan lagt 200 miljoner kronor på att motverka covid-19. I sitt pressmeddelande skriver organisationen att de troligen kommer behöva upp till 5 miljarder kronor för att kunna bistå 100 länder att bekämpa coronaviruset.

Erik Halkjaer

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.