Unga afrikaner oroar sig över möjligheten att få jobb, visar en ny undersökning,

Unga afrikaner oroar sig över möjligheten att få jobb, visar en ny undersökning,

Unga afrikaner är oroliga inför framtiden

Pandemin, klimat och politisk instabilitet har bidragit till en oro för framtiden för Afrikas unga. Nästan nio av tio tror att det blir svårt att hitta ett välbetalt jobb. Det finns även ett växande missnöje mot att utländska företag utvinner kontinentens råvaror, visar en ny undersökning. 

Att ta vara på ungas perspektiv i Afrika blir allt viktigare. Medianåldern på kontinenten är 19,5 år och antalet unga bedöms dubbleras till år 2040.  För andra gången genomfördes därför Africa Youth Survey en undersökning i 15 afrikanska länder för att ta reda på hur unga afrikaner ser på sig själva och världen omkring dem. 

Undersökningen visar att många oroar sig för sin framtida sysselsättning, 86 procent av de 4000 tillfrågade oroar sig för om de kommer att kunna få välbetalda jobb i framtiden. Mest oroliga är unga från Kenya, Zambia och Ghana.

En majoritet är också missnöjda med sin regerings insats för att skapa jobb och tänker ta saken i egna händer. 78 procent planerar att starta eget företag under de kommande fem åren. 

0%

Så många är oroliga för att inte hitta ett bra jobb

Källa: Africa Youth Survey

Allt mer positiva till Kina

En majoritet, 74 procent, uppger att de föredrar demokrati samtidigt anser över hälften av de tillfrågade att en västerländsk version av demokrati kanske inte passar och att afrikaner måste hitta sina egna lösningar. Enligt undersökningen ser de Kina som den mest inflytelserika – och positiva – aktören på kontinenten, följt i fallande ordning av USA, Afrikanska unionen (AU), EU, Världshandelsorganisationen (WTO) och Storbritannien.

På frågan vilken person som har störst inflytande på kontinenten de kommande fem åren uppgav 37 procent av de tillfrågade afrikanska ungdomarna president Joe Biden. Han följdes av Bill Gates, Mark Zuckerberg, och Kinas president Xi Jinping. 

Det finns ett växande missnöje kring utländska företag som utvinner kontinentens råvaror utan att ordentligt återinvestera i länderna där de tar det ifrån. Mer än en tredjedel av de unga sydafrikanerna, ugandierna och etiopierna ser utländskt inflytande som negativt.

Dyr mobildata ett problem

71 procent av de tillfrågade ser tillgången till trådlösa nätverk som en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå hade en av tre tillfrågade för närvarande ingen tillgång till internet utanför jobbet.

62 procent tyckte att mobildata var för dyrt, 23 procent uppgav att de inte har råd med mobildata alls. Endast en tredjedel av de tillfrågade kallar sin nuvarande levnadsstandard ”bra”, vilket är en minskning sedan 2019. 

Africa Youth Survey

Den första Africa Youth Survey genomfördes 2020 för att få en bättre förståelse för hur Afrikas unga ser på sig själva och världen omkring dem.

År 2020 deltog 4 200 unga män och kvinnor från 14 länder och 2022 ökade siffrorna till 4 500 från 15 länder: Angola, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Moçambique, Sudan,Uganda, Kongo-Brazzaville, Etiopien, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Rwanda, Sydafrika och Zambia. Undersökningen genomförs av den sydafrikanska stiftelsen Ichikowitz Family Foundation. 

Källa:   Africa Youth Survey

Mer läsning