Unga har ökat sina donationer, visar undersökning genomförd av Giva Sverige.

Unga har ökat sina donationer, visar undersökning genomförd av Giva Sverige.

Unga skänker allt mer pengar

Unga skänker allt mer pengar och fler svenskar ställer sig positivt till ideella organisationer efter Rysslands invasion av Ukraina, visar en ny rapport från Giva Sverige.

I början av 2022 hade omkring 75 procent av svenskarna en positiv syn på ideella organisationer. När nya mätningar gjordes efter invasionen av Ukraina hade siffran ökat till 80 procent. Även andelen svenskar som skänker pengar har växt. Innan kriget uppgav 55 procent av de tillfrågade att de gett ett bidrag de senaste sex månaderna. I mars hade andelen ökat till 63 procent – den högsta noteringen sedan 2013.

– Vi ser i våra undersökningar att engagemanget finns, men att det blir större när det sker katastrofer. Det är betryggande att vi bryr oss, är solidariska och mobiliserar oss när det behövs, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Fler unga skänker pengar

Givandet har ökat särskilt bland de unga i samband med invasionen, visar rapporten Tillit och fördom 2022.

Av de svarande i åldersgruppen 18–29 år uppgav 54 procent att de donerat pengar – en ökning med femton procentenheter jämfört med mätningen i början av året.

– Som yngre har man inte samma ekonomiska förutsättningar att ge mer regelbundet. Just att unga engagerar sig mycket nu är en konsekvens av deras tilltro att man måste göra något när det är kris, säger Charlotte Rydh.

Män ökar sitt givande

Det går även att se ett uppsving i donationer från män. Innan invasionen angav 48 procent av männen att de skänkt pengar, jämfört med de 60 procent som noterades i marsmätningen.

Andelen som har förtroende för att de pengar som skänks till ideella organisationer ligger dock lägre, på runt 45 procent. Misstron är klart högst bland icke-givare där enbart 39 procent tror att insatserna gör någon nytta, medan siffran ligger på 62 procent bland de som ger pengar. Charlotte Rydh förklarar att själva frågeställningen i sig är något föråldrad.

– Det är en kvarleva från när vi hade insamlingsbössor. Det finns en idé om att pengarna skickas till utsatta, när det nu snarare handlar om att vi har människor på plats som jobbar med frågorna.

Rapport om givande

Undersökningen har genomförts som en webbenkät 27 januari – 2 februari 2022, samt en extra undersökning med utvalda frågor 17-22 mars med anledning av den pågående krisen i Ukraina.

 

Frågorna ställdes till personer mellan 18-79 år. Den första undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1 006 intervjuer. Deltagarfrekvensen är 61%. Extraundersökningen, mellan den 17 och 22 mars, omfattar 1000 intervjuer.

 

Undersökningen visar också att Swish är det i särklass mest populära sättet att skänka pengar, drygt varannan respondent anger detta som föredragen betalningsform. Detta sättet att betala är än mer populärt bland de yngre, i åldersgruppen 18-29 år föredrar hela 77 % Swish, att jämföras med 27 % i grupp 65-79 år. 

 

Källa: Giva Sverige

Mer läsning