Den 5 augusti 2020 i Herat, Afghanistan, 17 årig Somaya Faruqi och hennes vänner, som uppfann en respirator, som de byggt av gamla bildelar.

Den 5 augusti 2020 i Herat, Afghanistan, 17 årig Somaya Faruqi och hennes vänner, som uppfann en respirator, som de byggt av gamla bildelar.

UNICEF startar innovationskontor i Stockholm med 100 anställda

Det är ofta barn som drabbas i konflikter, det är barnen som står inför de globala utmaningarna i framtiden och det är barn och unga som kan bidra med insikter om hur problemen kan lösas. UNICEF och Sverige har kommit överens om att etablera ett innovationskontor i Stockholm med målet att ta tillvara barnens innovationskraft.

Publicerad:

–  Placeringen i Stockholm erbjuder en möjlighet att bygga vidare på svenska metoder för att engagera barn och unga i nytänkande lösningar, och att kopiera dessa metoder globalt.

Sverige är världsledande när det gäller att förespråka barnets rättigheter, barns delaktighet och att sätta barn i centrum för utvecklingen, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Hon påpekar att unga människor idag är djupt påverkade av - och engagerade i många av vår tids stora globala utmaningar; som klimatkrisen, psykisk ohälsa bland barn och unga och tillgång till utbildning.

– Barn och unga har rätt att få vara delaktiga och måste få den möjligheten. Vi vuxna måste lyssna och agera. Bara så kommer vi att hitta nya, innovativa lösningar för att bättre möta de nationella och globala utmaningar vi står inför, säger Pernilla Baralt.

Centrum förlagt i Stockholm erbjuder också en möjlighet att bygga på lovande svenska metoder för att engagera barn och unga i kreativt tänkande och lösningsdesign, och föra ut möjligheten globalt. Hjärtat av expertisen kommer från ungdomar själva, i all sin mångfald, som erbjuder en mängd idéer och kreativitet om frågor som är viktiga för dem, inklusive klimatförändringar och psykisk hälsa enligt ett pressmeddelande från UNICEF.

Innovationskontoret håller på att etablera sig och tänkt start är under hösten 2021 och delar lokaler med UNICEF Sverige.

– En handfull medarbetare är redan på plats och fler kommer att tillkomma under hösten och under våren 2022. På sikt är tanken att ett hundratal medarbetare kommer att arbeta på UNICEF Office of Innovation i Stockholm. UNICEF:s arbete för innovation kommer förutom i Stockholm, som blir huvudkontoret för innovation, att vara utlokaliserat i ett antal tematiska innovationskontor runt om i världen, säger Pernilla Baralt.

Innovation handlar också om innovativa sätt att finansiera nya programidéer för bättre hälsa, lärande och utveckling för barn.

– Innovation kan innebära många olika saker. Teknisk utveckling är en del, men tekniken måste vara användarvänlig och skapa nytta. UNICEF samarbetar med en rad olika partner för att överbrygga de digitala klyftorna som finns i världen. Till exempel bidrog UNICEF till att utveckla världens första mens- och informations app som skapades tillsammans med tjejer, för tjejer. Appen har öppen källkod och är tillgänglig även i områden där internetuppkopplingen är begränsad. UNICEF hjälpte också till att utveckla U-Report, en gratis mobil plattform som möjliggör att över 10 miljoner unga i 68 länder kan vara med och uttala sig om stora frågor som berör dem, säger Thomas Davin, chef för UNICEF Office of Innovation.

Mer läsning