Många väntas nu behöva söka nya jobb då infokomstödet minskar.

Många väntas nu behöva söka nya jobb då infokomstödet minskar.

Uppsägningar väntas då infokomstödet bantas kraftigt

Flera biståndsorganisationer måste säga upp anställda när det nu görs en kraftig bantning av stödet för information och kommunikation. 

– I värsta fall kan vi tvingas lägga ned hela organisationen, säger Anna Sjöberg Tibblin som är kanslichef på Föreningen för utvecklingsfrågor (Fuf) där åtta personer jobbar med att skapa diskussioner och höja kunskapen om globala utvecklingsfrågor.

Oron är stor på flera biståndsorganisationer efter regeringens besked om att kraftigt minska i det så kallade infokomstödet. För 2022 var det budgeterat 155 miljoner men utfallet blev 101 miljoner kronor efter att avräkningar gjorts, nu ska det bantas till 20 miljoner. Pengarna går till att sprida kunskap om svenskt bistånd men även till granskningar. Ett exempel är organisationen Fair Action som får stöd för att granska hur svenska företag lever upp till mänskliga rättigheter.

– För oss innebär en neddragning till exempel att vi inte kan driva på svenska modeföretag att se till att sömmerskor i Asien slipper jobba i fabriker som rasar ihop eller börjar brinna. Under förra året bidrog vi till att ett nytt avtal mellan modeföretag och fackförbund kom på plats som ska göra klädfabriker i Pakistan säkrare, men det kommer vi behöva prioritera ner, precis nu när arbetet startar. Vi kan inte heller arbeta för att den kommande EU-lagstiftningen om företags ansvar för mänskliga rättigheter blir effektiv och faktiskt gör skillnad för de som tillverkar våra kläder och andra prylar, säger kanslichefen Ulrika Urey. 

Ett annat exempel är Östgruppen som tidigt krävde att svenskt bistånd till statliga aktörer i Belarus måste upphöra. Efter kritiken drog den dåvarande socialdemokratiska regeringen in stödet dit. Louise Hilmersson på Östgruppen uppger att två anställda kan bli av med jobbet och att det i framtiden blir svårare att vara en röst för de utsatta partners som de jobbar med i Östeuropa. 

Många tjänster försvinner

En stor del av stödet förmedlas av större organisationer. Hur besparingarna ska göras och enskilda organisationer drabbas är än så länge oklart. Sida kommer med ett första besked på fredag denna vecka. 

Den största förmedlaren av infokom-stödet är ForumCiv. Förra året fördelade de 28 miljoner kronor till 52 projekt. Deras bedömning är att stödet gått till cirka 30 tjänster. 

Den fackliga biståndsorganisationen Union to Union ligger på plats två och fördelade 9,8 miljoner 2022. De hade då 14 projekt och deras bedömning är att tio tjänster kan beröras.

Även Svenska Missionsrådet fördelar infokomstöd till andra organisationer. Förra året tog de emot drygt sju miljoner kronor som gick till nio projekt. De räknar med att elva heltidstjänster berörs. 

Andra stora organisationer som tvingas göra neddragningar är UNDP, Palmecentret och UHR. Även OmVärlden kan drabbas.

Små organisationer drabbas hårdast

De organisationer som drabbas hårdast blir troligen de mindre som endast har en liten egen insamling och är därmed starkt beroende av stödet.

Ett exempel är Operation 1325 som grundats av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer och jobbar för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser. De har i dag fyra anställda och har ansökt om ett stöd för 2023 på en miljon kronor per år, de kommande tre åren. Om stödet utblir leder det troligen till uppsägningar.

Samma sak gäller MyRight. De har ingen egen insamling och jobbar med att öka kunskapen hos andra biståndsorganisationer om situationen för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är helt beroende av infoanslaget. Vi hjälper andra organisationer inom biståndsbranschen att bli bättre på inkludering. Var ska de få dessa kunskaper ifrån om inte vi kan jobba med det längre? Det finns inte så många andra som arbetar med dessa frågor, säger Mia Munkhammar på MyRight.

Möte med regeringen

Under onsdagen mötte ett 60-tal företrädare för civilsamhällesorganisationer biståndsminister Johan Forssell (M) och statssekreterare Diana Janse. Under mötet upprepade biståndsministern flera gånger hur viktiga organisationerna inom civilsamhället var och att regeringen ville lyssna på vad de hade att säga. Det uppger flera personer som deltog i mötet till OmVärlden.

Civilsamhället har tidigare varit mycket kritiska till att regeringen inte haft någon närmare kontakt med biståndsorganisationer innan de presenterade de stora förändringarna som nu är på väg att genomföras.

Hårdbantningen av informationsstödet motiverade biståndsministern med att Sverige nu ska satsa mer Ukraina och på humanitärt stöd. Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv, var inte nöjd med motivering.

– Johan Forssell verkar inte inse vilket viktigt pusselbit infokomstödet är. Det är kortsiktigt och dåligt, säger Anna Stenvinkel.

Utöver neddragningarna av infokomstödet sker även neddragningar av till exempel stödet till civilsamhällesorganisationer, som minskar med 10 procent jämfört med föregående år.

Organisationer som fick Infokom-stöd 2022

ForumCiv
Union to Union
SMR/Svenska Missionsrådet
UNDP
Olof Palme International Center
UHR/Universitets- och högskolerådet
Springtime-Intellecta AB
Naturskyddsföreningen
RFSU
Diakonia
Kvinna till Kvinna
Misc
WWF/Sweden
Gullers Grupp AB
Save the Children, Sweden
Afrikagrupperna
Strandberg & Haage AB
CRD/Civil Rights Defenders
We Effect
Svenska Afghanistankommittén
Act Svenska Kyrkan
Individuell Människohjälp
FUF/Föreningen för Utvecklingsfrågor
OECD Development Centre
Svenska Röda Korset
Plan International Sverige
Not applicable
Sida administrative activity implemented by procured partner Blackbox Videoproduktion AB
ICLD/Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
Hiertanämnden

TOTALT STÖD

  • Budgeten för infokomstödet 2022 var från början 155 miljoner kronor, men efter avräkningarna förra året blev utbetalningarna 101 miljoner.

    Källa: Sida

Kronor

28 025 373
9 814 656
7 080 988
5 550 000
5 386 835
5 297 885
3 549 280
3 468 680
3 468 602
3 356 629
3 045 343
2 987 182
2 855 341
2 653 474
2 410 390
2 300 000
2 095 109
2 000 000
1 511 279
1 336 509
1 334 939
829 608
648 230
544 500
408 000
374 960
292 756
155 800
141 631
-532 198
-1 382 469

101 009 313

Mer läsning