Demonstranter i Washington protesterade den 3 maj 2022 för rätten till abort efter att planerna om en förändrad abortlagstiftning läckt ut. På Midsommarafton kom Högsta domstolen i USA med sitt besked som gör det möjligt för delstater att förbjuda abort. Vissa befarar att det kan få konsekvenser utanför landets gränser.

Demonstranter i Washington protesterade den 3 maj 2022 för rätten till abort efter att planerna om en förändrad abortlagstiftning läckt ut. På Midsommarafton kom Högsta domstolen i USA med sitt besked som gör det möjligt för delstater att förbjuda abort. Vissa befarar att det kan få konsekvenser utanför landets gränser.

USA-beslut kan påverka aborträtten i världen

På midsommarafton meddelade Högsta domstolen i USA att de häver lagen som varit en garanti för aborträtten i landet sedan 1973. Nu ökar oron att det även kommer slå hårt mot aborträtten globalt.

Aborträtten i USA har varit säkrad genom ett gammal domstolsbeslut, Roe vs Wade, från 1970-talet. När det gamla beslutet nu rivs upp av Högsta domstolen i USA kommer varje delstat i USA att ha möjlighet att förbjuda abort. 26 delstater väntas förbjuda abort direkt samtidigt som stater som Kalifornien i stället väljer att stärka upp möjligheten till vård.

– Det här kommer att slå mot de miljontals kvinnor och andra som kan bli gravida och då främst mot redan utsatta grupper. Att abortmotståndarna har vunnit sin största seger på decennier är oerhört oroväckande och det kommer ge ringar på vattnet globalt, säger Kristina Castell, policyrådgivare på RFSU.

USA och aborträtten

USA har en historia att under republikanskt styre applicera den så kallade global gag-rule, eller Mexico City-policy. Donald Trump återinförde den under sin tid vid makten och begränsade USA:s stöd till organisationer som arbetar med abortfrågan – precis som flera andra republikanska presidenter gjort innan honom.

Policyn stoppar amerikansk finansiering till alla icke-statliga organisationer som informerar om abort, hänvisar kvinnor till abortkliniker, eller arbetar med politisk påverkan för att förändra ett lands syn på aborter.

Innan Donald Trumps tid vid makten gällde gag-rule endast de pengar som gick till utländska organisationer som får amerikanskt stöd för att arbeta med just sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Men Donald Trump tog det ett steg längre. Han implementerade gag-rule på hela den amerikanska budgeten för global hälsa och hans beslut fick påverkan både nationellt och internationellt något som Omvärlden skrivit om tidigare.

Kommer se vågor i världen

Helgens beslut påverkar främst USA, men på Kvinna till Kvinna finns en oro för att domstolens besked kan få internationella konsekvenser.

– Att världens största demokrati begränsar kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter så här radikalt kommer att påverka övriga världen. Nu får abortmotståndare i alla länder vind i seglen och det kan drabba kvinnor i länder där abortbegränsningar redan diskuteras, som Ungern, Ryssland och Kina, säger Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare på Kvinna till Kvinna.

Hon tror att det även kan bli svårare för de kvinnorättsaktivister som kämpar mot hårda abortlagar i länder som Polen och Malta.

– Också länder där kvinnor nyss fått rätt till abort, som Irland och Mexiko, kan få för sig att tänka om, säger Petra Tötterman Andorff.

Kvinna till Kvinna tror också att aborträtten i Sverige också kan påverkas.

– Även svenska abortmotståndare kan se sin chans. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har tidigare vacklat i abortfrågan, vilket vi har lyft i vår feministiska valkompass. Tidigare har dessa partier förlorat på att driva förslag om abortbegränsningar men med det amerikanska abortförbudet i ryggen kan de se en ny öppning, säger Petra Tötterman Andorff.

Mer läsning