Estado de excepción, ett undantagstillstånd som begränsar föreningsfriheten och upphäver rätten för en person att bli informerad om sina rättigheter och skäl för arrestering, samt tillgång till en advokat. Officiellt sägs det att undantaget görs för att skapa säkerhet på gatorna och i samhällena i El Salvador. Foto: Erik Törner och Simon Marke Gran/IM.

Estado de excepción, ett undantagstillstånd som begränsar föreningsfriheten och upphäver rätten för en person att bli informerad om sina rättigheter och skäl för arrestering, samt tillgång till en advokat. Officiellt sägs det att undantaget görs för att skapa säkerhet på gatorna och i samhällena i El Salvador. Foto: Erik Törner och Simon Marke Gran/IM.

Vad gör ni i El Salvador IM?

En president med storhetsvansinne som hänger på Twitter. Det är inte USA 2017, utan El Salvador 2022. Montserrat Deu Pons, regionchef för Centralamerika på IM (Individuell Människohjälp), berättar för OmVärlden hur det är att jobba med bistånd i landet. 

Hur är situationen i El Salvador idag? 

– 2019 vann Nayib Bukele presidentvalet med 53 procent av rösterna. Han kallar sig för ”världens coolaste ledare” och är den yngsta presidenten i Amerika. Han berättar om sina politiska beslut på Twitter, så de flesta av oss följer honom där för att veta vad som händer. Statens tre styrande organ, den verkställande, lagstiftande och dömande finns nu samlade i en person, presidenten. Denna typ av maktkoncentration är ny för El Salvador och det är ingen egentligen som vet hur man ska förhålla sig till det. 

Hur ser det politiska motståndet ut?

– Det finns i praktiken ingen opposition. Nayib Bukele kontrollerar militären och rättsväsendet. Han har avsatt fem av landets högsta domare och därmed avlägsnat en sista spärr för sin maktutövning.  Han har även infört en lag, Estado de excepción, ett undantagstillstånd som begränsar föreningsfriheten och upphäver rätten för en person att bli informerad om sina rättigheter och skäl för arrestering, samt tillgång till en advokat. Officiellt sägs det att undantaget görs för att skapa säkerhet på gatorna och i samhällena i El Salvador.

Hur arbetar IM i El Salvador? 

– Vi har inte ändrat vårt sätt att arbeta i El Salvador. Vi fortsätter att stödja civilsamhällesorganisationer eftersom vi tror att deras röster och deras arbete är än viktigare eftersom det finns allt färre aktörer som vågar ta ton. Vår generella strategi är att samarbeta med civilsamhället i form av ett ekosystem. Ett viktigt arbete som vi stöttar El Salvador är försvaret av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. El Salvador har den strängaste abortlagen i världen. Över 100 kvinnor är fängslade anklagade för abort efter rättsprocesser som går att ifrågasätta. Vi stöttar organisationer som stödjer kvinnor, försvarar deras rättigheter och som driver strategiska rättstvister med påverkan i Sverige och Europa. 

Vilka är utmaningarna? 

– En av de största utmaningarna är kriminaliseringen av aktivisterna. Personalen hos våra partners är ofta själva aktivister. De attackeras och misstänkliggörs både av regeringen och vanligt folk. Till exempel så står det personer utanför vissa av kontoren i tid och otid och trakasserar dem då de är på väg till eller från jobbet.

Vad bidrar IMs arbete i El Salvador med? 

– Utöver vad jag tidigare nämnt så jobbar vi till exempel tillsammans med personer med funktionsnedsättning och som blivit förlamade på grund av vapenvåld genom Fundacion Red de Sobrevivientes. Vi har lyckats öppna en verkstad för reparationer av rullstolar, vilket det inte fanns 2020. Målet är att ha en rullstolsfabrik i El Salvador. Vi jobbar även med Humanium Metal som är ett initiativ där beslagtagna illegala vapen smälts ner till ny råvara. Intäkterna går tillbaka till samhällen som är hårt drabbade av väpnat våld. Beslagtagna illegala vapen oskadliggörs så att de inte kan hamna på gatan och döda igen, säger Montserrat Deu Pons.

Mer läsning